עמותת אחלה מנהלת, בנוסף למאבק הציבורי, מאבק משפטי המכוון למנוע את הגשת תוכנית מש/1 לפני שיתבצע סקר זיהומים מקיף בכל שטח מתחם עיר-התע"ש. העמותה גורסת כי סקר זיהומים עתידי זה יהווה מרכיב חיוני בבסיס הנתונים שישמש את מתכנני התוכנית.