עמותת אחלה מנהלת, בנוסף למאבק הציבורי, מאבק משפטי המכוון למנוע את הגשת תוכנית מש/1 לפני שיתבצע סקר זיהומים מקיף בכל שטח מתחם עיר-התע"ש. העמותה גורסת כי סקר זיהומים עתידי זה יהווה מרכיב חיוני בבסיס הנתונים שישמש את מתכנני התוכנית.

תוכן הדברים (לחץ על הקישור):

נובמבר 2010 , בית המשפט העליון: הדיון על קרקעות תעש השרון יתקיים במוסדות התכנון
אוקטובר 2010: דיון בבית המשפט העליון
ינואר 2010: הדיון בערעור נדחה
דצמבר 2009: עמותת אחל"ה מגישה סיכומים לבית-המשפט
ספטמבר 2009: הדיון בערעור המדינה מתקרב
מרץ 2009: המדינה מערערת על החלטת בית המשפט המחוזי
פברואר 2009: ניצחון ירוק לתושבי השרון
ינואר 2008: בית המשפט המחוזי אפשר לנציגי העמותה להשיב לסיכומי המדינה
ספטמבר 2007: אחל"ה מגישה סיכומים לבית המשפט המחוזי
מרץ 2007: אחל"ה מגישה עתירה  8/3/07

נובמבר 2010 , בית המשפט העליון: הדיון על קרקעות תעש השרון יתקיים במוסדות התכנון

בית המשפט העליון פסק בתאריך 17.11.2010 כי מוסדות התכנון ידונו בתוכניות הבניה בקרקעות תעש ובצורך לקיים סקר קרקע כתנאי להמשך קידום תוכניות המגורים במקום. בכך קבע בית המשפט העליון כי טרם מוצו כל הליכי התכנון, ועל כן לא מצא לנכון להתערב בטענות בספציפיות של אחל"ה ואדם טבע ודין באשר לצורך בסקר קרקע.

בפסק הדין קבעו שופטי בית המשפט העליון כי קיימת חשיבות מיוחדת לשיקולים סביבתיים: "לשיקולים סביבתיים נודעת חשיבות ניכרת במכלול שיקוליהם של מוסדות התכנון", נכתב בפסק בדין. שופטי העליון הדגישו את חשיבות השיקול הסביבתי במקרה זה וכתבו: "דברים אלה מקבלים משנה תוקף בענייננו, נוכח היקף הבעיה הסביבתית הקיימת במתחם" והוסיפו כי אם התנגדות אדם טבע ודין ועמותת התושבים לא תתקבל על ידי מוסד התכנון והתכנית תאושר, הן יוכלו לפנות שוב לערכאות המשפטיות (תקציר העליון).

כזכור, בפברואר 2009 קיבל בית המשפט המחוזי בתל-אביב את עתירת עמותות אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) ואט"ד ('אדם טבע ודין') וקבע כי אין להפקיד את תוכנית הבניה להקמת 23,000 יחידות דיור על קרקעות תעש השרון, לפני שיערך סקר קרקע שימפה את זיהום הקרקע באזור. המדינה ערערה על פסק הדין לבית המשפט העליון וכאמור קבע בית המשפט העליון כי לא יתערב בהליך התכנוני, טרם ימוצו כל ההליכים במוסדות התכנון. יש לציין כי מבקר המדינה פרסם בעבר שני דו"חות חמורים ב-2005 וב-2009 לפיהם משרדי האוצר, הביטחון והגנת-הסביבה, כמו גם רשות המים ומנהל מקרקעי ישראל, כשלו בטיפול בזיהום הקרקע ומי התהום בקרקעות תעש. רוני רום יו"ר עמותת אחל"ה הבהיר: "החלטת בית המשפט העליון לאפשר את הפקדת תוכנית מש/1 ללא סקר היא החלטה עצובה לנו כעמותה ולנו כאזרחים. למעשה מעביר בית המשפט את זירת המאבק לוועדות התכנון אשר קודם עסקו בתכנון התוכנית וכעת אמורות להחליף כובע ולדון בערעורי הציבור לתוכנית כאילו מדובר היה בוועדות אובייקטיבית חסרות משוא-פנים / עמדה באשר לתכנון.

אנו באחל"ה מייצגים אלפי תושבים שנותנים לנו רוח גבית להמשך המאבק ברשויות התכנון, אשר אינן סופרות את התושבים אלא בעיקר את המילארדים הצפויים להתקבל ממכירת הקרקעות. לפיכך לא נחדל להיאבק עד שהרשויות יגלו אחריות ויממנו סקר סיכונים מלא. סקר זה צפוי להביא לבחינה מחודשת של הפרויקט כולו ולמסקנות באשר לטיהור הקרקע ושמירה על בריאות התושבים וכן תכנון חדש וירוק ,כזה שיאפשר שטחים ירוקים ורחבים, פארקים זמינים ונגישות לתושבים , תכנון שיתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים בסביבה היום ושל אלה שיחיו שם בעתיד".

מ'אדם טבע ודין' נמסר בתגובה לפסק הדין כי כעת יתחדש המאבק במוסדות התכנון על הצורך בעריכת סקר קרקע מלא כתנאי להמשך התכנון. "לא יעלה על הדעת שמוסדות התכנון יקדמו את התכנון על קרקעות תע"ש לפני שיודעים מהם מוקדי הזיהום ומה רמתו. במצב הדברים היום, ייתכן מצב שבו יתכננו מבני מגורים בלב ליבו של השטח המזוהם ויחשפו את הציבור לשורה של סכנות בריאותיות", נמסר מ'אדם טבע ודין'.

אוקטובר 2010 – לפני הדיון בבית המשפט העליון:

בית המשפט העליון צפוי לדון בערעור המדינה על פסיקת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי יש לקבל את עתירת עמותות אחל"ה ואדם טבע ודין (א.ט.ד) והורה על עריכת סקר זיהומים כולל בתע"ש השרון כתנאי להפקדת תוכנית הבניה באזור. בתאריך 13.10.2010 עתידים שופטי בית המשפט העליון, כבוד הנשיאה דורית בייניש, כבוד השופטת עדנה ארבל וכבוד השופט עוזי פוגלמן לדון בערעור המדינה. עמותת אחל"ה, באמצעות עורכות הדין ענת בירן ואפרת לרנר, ועמותת א.ט.ד מבקשות מבית-המשפט לדחות את הערעור ולהורות למדינה לבצע סקר קרקע במתחם התע"ש כתנאי לכל תכנון בו. העמותה טוענת כי דחיית הסקר לשלב של תכנון מפורט והפקדת תוכנית-מתאר כבר עתה מסכנות את הציבור ועלולות לסכל את טיהור השטח. לאחרונה הגישו מנהל מקרקעי-ישראל ולשכת התכנון המחוזית ת-א (בשם המדינה) את סיכומיהם לבית המשפט העליון. בסיכומי המדינה נטען כי ביצוע סקר זיהומים מקיף וכולל במתחם לפני הפקדת התוכנית עלול להביא לשיתוקה: "כל פתרון אחר – כדוגמת הקדמת סקרי הקרקע להפקדת התוכנית, כפי שהורה בית המשפט קמא – עלול להביא לסיכול מימוש התוכנית, ויסתום את הגולל הסיכוי לטיפול בשטח המזוהם בעתיד הנראה לעין".

סיכומי המדינה מעידים כי היא ממשיכה להתנער מאחריותה כלפי הציבור. במקום לטפל בזיהומים שיצרה המדינה (עקב הפעלת מפעלי התע"ש במתחם) היא מהלכת אימים על בית המשפט, כאילו פנוי התע"ש תלוי אך ורק במילוי תביעות עמותות אחל"ה ואט"ד. רוני רום יושב ראש עמותת אחל"ה התייחס לנושא: "לא נחדל להיאבק עד שהרשויות יגלו אחריות, ויממנו סקר סיכונים מלא, שיביא לבחינה מחודשת של מכלול הפרויקט, ולמסקנות מעשיות לגבי טיהור הקרקע והמים. ממצאי הסקר עשויים להביא לתכנון חדש, ירוק ומושכל של מתחם "עיר התע"ש" אשר יתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים באזור היום, ושל אלה שיחיו בתוך ומסביב למתחם בעתיד".

עו"ד עמית ברכה, סמנכ"ל עמותת אט"ד מציין: "אנו תמהים על כך שהמדינה משקיעה משאביה בהוצאת הודעות יחצניות לתקשורת במקום למלא לאלתר אחר החלטת ביהמ"ש, לערוך סקר קרקע מקיף ולנקות את הזיהום הקשה שיצרה במשך שנים."

ינואר 2010 : הדיון בערעור נדחה

הדיון בבית המשפט העליון נדחה – הדיון בערעור המדינה על פסיקת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב לחייב את מוסדות המדינה לבצע סקר זיהומים מקיף בכל שטחי תע"ש-השרון לפני המשך התכנון והגשת תוכנית מש/1 (תוכנית עיר-התע"ש) להפקדה, נדחה (מינואר 2010) לחודש יוני 2010 (28.6.2010). עמותת אחל"ה, באמצעות עורכי דינה ובשיתוף עם עמותת אדם טבע דין (אט"ד), תעשה כמיטב יכולתה כדי להתנגד לערעור המדינה ולהביא לדחייתו על-ידי בית המשפט הנכבד, בכל זמן ובכל מועד אשר ייקבעו. למותר לציין כי הזמן הארוך שעבר ממועד החלטת בית-המשפט המחוזי ועד מועד הדיון בערעור המדינה, היה יכול לשמש לביצוע הסקר והשלמתו.

המדינה, באמצעות רשויותיה השונות, מתמהמהת ומעכבת את ביצוע סקר הזיהומים במתחם תע"ש השרון במשך שנים, כפי שמצוין גם בדו"ח מבקר המדינה. דו"ח מבקר המדינה חושף: ליקויים מתמשכים בטיפול המדינה בזיהומי תע"ש השרון – דו"ח מבקר המדינה (שפורסם ב- 13.1.2010), העוסק ברובו במערכת הביטחון, קובע כי מוסדות המדינה אינם מטפלים בצורה נאותה לאפיון ומיגור זיהומי המים והקרקע במתחם תע"ש השרון: "חמורה מכל היא העובדה, שחלפו כ-15 שנה ממועד גילוי זיהום מי התהום במתחם השרון בשנת 1988 ועד לתחילת סקר הזיהומים בו בדצמבר 2003, ובמהלכן עסקו תעש ומשרדי ממשלה שונים בהטלת האחריות זה על זה, במקום להוציא אל הפועל תכנית פעולה לטיפול בזיהום ולמניעת התפשטותו. במצב דברים זה הציבור נפגע

וגם עלות שיקום המים הולכת וגדלה עם התפשטות הזיהום"…… ועוד מוסיף המבקר: "בביקורת המעקב (נערכה ב- 2008) עלה, כי גם בחלוף כארבע שנים ממועד הביקורת הקודמת לא נערכו סקרי הקרקע הדרושים במתחמי תעש ולא בוצע טיפול מקיף בזיהומים הקיימים בהם. משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים), המינהל ותעש כשלו בטיפול בזיהום הקרקע שבמתחמי תעש ובזיהום מי התהום. גם הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש, שנועד להתבצע במסגרת יישום החלטת הממשלה מאוגוסט 2005 להפריט את תעש, לא התבצע, נוכח העיכוב המתמשך בתהליך ההפרטה, שאין לדעת מתי ייצא אל הפועל".

"משרד מבקר המדינה מעיר, כי מדובר בליקויים מהותיים וחמורים, המתמשכים למרות הפגיעה בציבור והסכנות לבריאותו, הנובעת מהתפשטות הזיהום בקרקע ובמי התהום, הנזקים הנגרמים העטיו ועלות השיקום של מקורות המים ההולכת וגדלה. מן הראוי ששר הביטחון,שר האוצר, השר להגנת הסביבה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה יידרשו בהקדם לפתרון סוגיות אלה".

פקידי משרדי-ממשלה ורשויות-ממשלתיות הקשורים למפגעים במתחם תע"ש-השרון, מתעלמים איפוא לאורך שנים מדוחות מבקר-המדינה והם אינם פועלים למניעת הפגיעה בבריאות התושבים באיזור!!! במקום לבצע סקר זיהומים מקיף ובמקום לטפל בזיהומים שיצרה המדינה, פקידיה מושכים זמן וגוררים אותנו לערעור בבית-המשפט העליון. פקידי המדינה מהלכים איימים על בית המשפט העליון, כאילו פינוי התע"ש תלוי אך ורק בהפיכת פסיקת בית-המשפט המחוזי…. מאחר והמדינה אינה לוקחת אחריות אלא מפקירה את תושבי היישובים המקיפים את מתחם תע"ש-השרון, נאלצים התושבים ועמותת אחל"ה להמשיך במאבק. לצערנו איננו יכולים לסמוך על מוסדות השלטון ועל גופי התכנון אשר הוכיחו פעם אחר פעם אוזלת-יד וכשל מתמשך בהתנהלותם בטיפול בזיהומי תע"ש-השרון.

דצמבר 2009 : עמותת אחל"ה מגישה סיכומים לבית-המשפט

התעקשות מינהל מקרקעי ישראל וגורמי התכנון מסכנת את בריאותם ואת חייהם של כ-100,000 בני- אדם ברדיוס של ק"מ אחד מסביב למתחם תע"ש ושל 300,000 בני-אדם בטווח של 3 ק"מ בלבד. ההתעקשות על הפקדת התוכנית בשלב זה מהווה מחדל ודריכה ברגל גסה על זכויותיהם של תושבי האזור. עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) בשיתוף עם "אדם טבע ודין" הגישו (7.12.09) לבית-המשפט העליון סיכומים, בתשובה לערעור המדינה על פסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים (הדיון בערעור נקבע ל-20 בינואר, 2010). בימים אלה תלוי ועומד ערעור המדינה בבית המשפט העליון, לאחר שבית-המשפט המחוזי ביושבו כבית-משפט לעניינים מנהליים קיבל את עתירת עמותות אחל"ה ואדם טבע ודין (א.ט.ד) ופסק על עריכת סקר זהומים כולל בתע"ש השרון כתנאי להפקדת תוכנית הבניה באיזור. עמותת אחל"ה, באמצעות עו"ד ענת בירן ואפרת לרנר, ועמותת א.ט.ד מבקשות מבית- המשפט לדחות את הערעור ולהורות למדינה לבצע סקר קרקע במתחם התע"ש כתנאי לכל תכנון בו. העמותה טוענת כי דחיית הסקר לשלב של תכנון מפורט והפקדת תוכנית מתארית כבר עתה מסכנות את הציבור ועלולות לסכל את טיהור השטח. בעיות הזיהום הקשות הקיימות במתחם מחייבות כי לפני כל תכנון תתבצע בדיקה מקיפה לגבי מיקום ומהות המזהמים הקיימים במתחם. על יסוד ממצאים אלה ניתן יהיה לטהר את שטח המתחם ולתכנן באופן הגיוני ושקול.

החלטת המדינה להמשיך, מכוח האינרציה, בקידום התכנון הדמיוני במתחם תע"ש-השרון מנותקת מהמציאות ובלתי ברורה. על פניה החלטה זו נגועה בשיקולים זרים. ההחלטה נתקבלה חרף עצתם של כל הגורמים הרלוונטיים לרבות רשות המים, רשויות מקומיות הנוגעות בדבר, וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. בית-המשפט העליון מתבקש להושיט לציבור את הסעד המתבקש, לדחות את ערעור המדינה, להורות לוועדה המשותפת לתכנון להשלים את סקר הזיהומים הנדרש ובהתאם לממצאיו לתקן את התכנון.

רקע קצר על גוש הקרקעות שיפנה תע"ש השרון מתכננת המדינה להקים כ- 23,000 יחידות מגורים שיאכלסו קרוב ל- 100,000 איש. מדינת ישראל, בגלל שיקולים כלכליים בלבד, איננה מוכנה לממן סקר זיהומים לכל השטח. כחלופה, מדינת ישראל, מבקשת לחלק את האזור לגושי בניה שייבנו בשלבים. תוכנית זו מתעלמת לחלוטין ממוקדי הזיהום העצומים שנמצאים בעומקים שונים מתחת לפני הקרקע ונמצאים בתנועה מתמדת. סקר זיהומים כולל עלול להוכיח שתוכניות הבינוי השאפתניות של המדינה כלל אינן ישימות, אבל אז כבר יהיה מאוחר מדי !!! עשרות אלפי תושבים ימשיכו להיחשף לסכנות שמקורן באזור שפיתוחו יתעכב למשך שנים רבות, כל זאת בגלל תוכניות שאינן ניתנות למימוש בשל מוקדי זיהום שיתגלו רק בשלב מאוחר יותר.

לא יתכן שהמדינה, אשר יצרה את הזיהום במו ידיה, תתנער מחובתה לטפל בו ! חברי העמותה ותושבי האזור נחושים להמשיך ולהיאבק ,עד שהמדינה תגלה אחריות ותבצע סקר סיכונים מקיף. סקר זה עשוי להביא לבחינה מחודשת של הפרויקט כולו ולמסקנות באשר לדרכים היעילות לטיהור הקרקע והמים. הסקר יאפשר תכנון חדש וירוק שיתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של התושבים החיים באזור היום ושל התושבים שיחיו בו בעתיד.

ספטמבר 2009 : הדיון בערעור המדינה מתקרב

המאבק המשפטי של עמותת אחל"ה, בשיתוף עמותת אט"ד, מתקרב לדיון בבית המשפט העליון. כזכור, בפברואר 2009 הורה בית המשפט המחוזי בת"א לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שלא להפקיד את תוכנית מתחם תע"ש השרון, עד לאחר עריכת סקר מקיף למיפוי זיהום המים והקרקע בשטח התוכנית ועד לאחר שהתוכנית תתוקן לאור ממצאיו – אם יהיה בכך צורך. במקום לערוך סקר זיהומים מקיף בחרה המדינה לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בפני בית המשפט העליון. הדיון בערעור צפוי להתקיים בתחילת שנת 2010.

לאחרונה הגישו מנהל מקרקעי-ישראל ולשכת התכנון המחוזית ת-א (בשם המדינה) את סיכומיהם לבית המשפט העליון.בסיכומי המדינה נטען כי ביצוע סקר זיהומים מקיף וכולל במתחם לפני הפקדת התוכנית עלול להביא לשיתוקה: "כל פתרון אחר – כדוגמת הקדמת סקרי הקרקע להפקדת התוכנית, כפי שהורה בית המשפט קמא – עלול להביא לסיכול מימוש התוכנית, ויסתום את הגולל הסיכוי לטיפול בשטח המזוהם בעתיד הנראה לעין".הסיכומים מעידים כי המדינה ממשיכה להתנער מאחריותה כלפי הציבור.

במקום לטפל בזיהומים שיצרה (עקב הפעלת מפעלי התע"ש במתחם) המדינה מהלכת אימים על בית המשפט, כאילו פנוי התע"ש תלוי אך ורק במילוי תביעת אחל"ה ואדם טבע ודין (אט"ד). רוני רום יושב ראש עמותת אחל"ה התייחס לנושא: "לא נחדל להיאבק עד שהרשויות יגלו אחריות, ויממנו סקר סיכונים מלא, שיביא לבחינה מחודשת של מכלול הפרויקט, ולמסקנות מעשיות לגבי טיהור הקרקע והמים. ממצאי הסקר עשויים להביא לתכנון חדש, ירוק ומושכל של מתחם "עיר התע"ש" אשר יתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים באזור היום, ושל אלה שיחיו בתוך ומסביב למתחם בעתיד".

עו"ד עמית ברכה, סמנכ"ל עמותת אט"ד מציין: "אנו תמהים על כך שהמדינה משקיעה משאביה בהוצאת הודעות יחצניות לתקשורת במקום למלא לאלתר אחר החלטת ביהמ"ש, לערוך סקר קרקע מקיף ולנקות את הזיהום הקשה שיצרה במשך שנים."

מרץ 2009: המדינה מערערת על החלטת בית המשפט המחוזי

לפני כחודש קבעה השופטת שרה גדות כי החלטת הוועדה המחוזית להפקיד את תוכנית "עיר-התע"ש" לוקה בחוסר סבירות, נוכח העדרה של תשתית עובדתית מהימנה, ראויה ומספקת בנושא זיהום המים והקרקע ולפיכך דינה להתבטל. בהחלטתה נעתרה השופטת לעתירת עמותות אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) ואט"ד (אדם טבע ודין), שטענו כי החלטתה של הוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית התקבלה מבלי שהיו בפניה נתוני אמת עדכניים ומלאים אודות מיקום זיהום הקרקע ומי התהום. בנוסף נטען כי התוכנית הוגשה בהעדר נתונים לגבי סוג החומרים המזהמים, כמותם וריכוזים, ומבלי שנקבעו דרכים ,אמצעי טיהור ומקורות המימון לביצוע הסקר המקיף למיפוי זיהום המים, הקרקע והטיהור.

בתחילת מרץ (8.3.09) הגישה מדינת ישראל באמצעות הוועדה המחוזית המשותפת לתכנון ולבנייה, לשכת התכנון המחוזית של מחוז תל אביב ומינהל מקרקעי ישראל ערעור על החלטה זו. בהודעת הערעור, שהוגשה לבית המשפט העליון, נטען כי פסק דינו של בית המשפט המחוזי מלפני חודש "אינו יכול לעמוד. פסק הדין סוטה ממושכלות יסוד של ביקורת שיפוטית על החלטות של רשויות מנהליות".

עוד נטען בערעור כי "התניית הפקדת התוכנית בביצוע סקר קרקע ומים מפורט כבר בשלב זה – כמצוות פסק הדין – הינה גזירה שעלולה להביא כליה על הפרויקט, ללא הצדקה מקצועית לכך". עמותת אחל"ה תמהה לגבי התנהלות המדינה בעניין זה. העמותה גורסת כי על המדינה לטפל בהשגת תקציב לביצוע סקר הזיהומים המקיף המתחייב מפסיקת בית המשפט המחוזי, ולא להמשיך ולבזבז זמן וכסף בדיונים בבתי-משפט. הדרך הנכונה והבטוחה לשמור על בריאות הציבור אל מול כוחות הנדל"ן, היא ביצוע הסקר המקיף כתנאי להפקדת התכניות.

העמותה מתכוננת לקראת המשך המאבק ובכלל זה המאבק בבית המשפט העליון. בזמן הקרוב יתבקשו אוהדי ופעילי העמותה לתרום מזמנם וכספם למען הצלחת המאבק.

פברואר 2009 – ניצחון ירוק לתושבי השרון:

בית המשפט קיבל את עתירת התושבים נגד התוכנית לבניית עיר התע"ש :

עמותות אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) ואט"ד (אדם, טבע, דין) נחלו בסוף השבוע (5.2.09) ניצחון חסר תקדים במאבק שהן מנהלות נגד הבניה על קרקעות תע"ש המזוהמות באזור רמת השרון הרצליה והוד השרון זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירת התושבים ודחה את נימוקי הרשויות אחת לאחת. בעתירה שהוגשה ע"י עמותת אחל"ה בשיתוף עם "אדם טבע ודין" נטען כי אין להפקיד את התוכנית עד שלא יבוצע סקר כולל לבדיקת המזהמים באזור, וליישם את הממצאים לפני הפקדת התכנית. כזכור עמדה המדינה להפקיד תוכנית בניה גרנדיוזית ל- 23,000 יחידות דיור עבור כ -100,000 תושבים ובנוסף שטחי מסחר רבים.

השופטת שרה גדות קיבלה את עמדת התושבים וקבעה בהחלטתה כי "אין די בידע אשר עמד בפני הועדה, כדי להוות תשתית עובדתית ראויה לקבלת החלטת ההפקדה, וקבלת ההחלטה נעשתה בחוסר סבירות". "ניתן לקבוע כי אין להסתפק בסקרים פרטניים בשלב התוכניות המפורטות, ויש לבצע סקר אחד, כולל ומקדים, אשר יבהיר מה ניתן ומה לא ניתן לתכנן במתחם ואלו אזורים מתאימים לייעודים השונים". השופטת הורתה למדינה: "שלא להפקיד את תוכנית מש/1, עד לאחר עריכת סקר מקיף למיפוי זיהום המים והקרקע בשטח התכנית, ולאחר שהתכנית תתוקן לאור ממצאיו אם יהיה בכך צורך".

השופטת גדות קיבלה את טענת התושבים, שלפיה לא יתכן שהמדינה, שיצרה את הזיהום במו ידיה תתנער מחובתה לטפל בו. ראש עמותת אחל"ה רוני רום אמר כי התושבים רואים בהחלטה זו ניצחון מוסרי ומשפטי גדול, של התושבים, של עמותת אחל"ה ושל עמותת "אדם טבע ודין" – השותפה לדרך. משמעות ההחלטה היא, אומר רום, שאנו התושבים, צדקנו בתביעתנו למנוע קידום תוכנית בינוי ענקית, המבוססת על נתונים בלתי מעודכנים וחסרי קשר למציאות, אשר מסכנת את תושבי הסביבה.

באחל"ה אומרים : "יצאנו למאבק מעטים, ובדרך הצטרפו אלפים. זהו מאבק נגד ממסד שלא ראה את טובת התושבים ורווחתם לנגד עיניו ובית המשפט אמר לממסד את דברו ובקול גדול" יו"ר אחל"ה, רוני רום, ציין כי "החלטת בית המשפט, מוכיחה כי התארגנות נחושה של תושבים ואיחוד כוחות עם שוחרי איכות הסביבה יכולה להוביל להישגים גם נגד תוכנית בניה גרנדיוזית ועתירת ממון המובלת ע"י כוחות גדולים – מנהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים, עיריית-הרצליה ומשרדי ממשלה אחרים. זהו הישג חשוב בדרך להשגת היעדים של התושבים, שכן זהו ניצחון בקרב אחד, אך עדיין לא במלחמה כולה! לא נחדל עד שהרשויות יגלו אחריות ויממנו סקר סיכונים מלא שיביא לבחינה מחודשת של הפרויקט כולו ולמסקנות באשר לטיהור הקרקע וכן לתכנון חדש וירוק שיתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים בסביבה היום ושל אלה שיחיו שם בעתיד".

באחל"ה מבקשים להודות ל"אדם טבע ודין", ל"חיים וסביבה", לשדולה הסביבתית חברתית של חברי-הכנסת ובראשה ד"ר דב חנין ולרב מיכאל מלכיאור ,שהפך לדובר נלהב ונאמן של עמדתנו. זכינו לתמיכה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת בראשותם של השר ר'אלב מג'דלה ואחריו ח"כ אופיר פז-פינס, שהיתרו ברשויות המעורבות לבל יקדמו את התכניות בצורתן הנוכחית. תומך נלהב בעמדת התושבים היה ראש עיריית רמת-השרון מר איציק רוכברגר שהינו גורם חשוב במאבק והצטרף לעתירה ואנו מודים לו על כך. כן תמך בעמדתנו ראש עיריית הוד-השרון מר חי אדיב. תודות לגורמים המקצועיים: העמותה יוצגה ע"י עו"ד ענת בירן, ועו"ד אפרת לרנר ממשרד יגנס, טויסטר, בירן ושות'. ולד"ר שמואל ברנר מלווה מקצועי וכותב חוות-דעת מומחה לביהמ"ש.

את ההחלטה המלאה ניתן לקרוא בכתובת:      http://www.achla.org.il/docs/psak.pdf

ינואר 2008- בית המשפט המחוזי אפשר לנציגי עמותת אחל"ה להשיב לסיכומי המדינה:

בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אפשר (24.1.08) לנציגי עמותת אחל"ה להשיב לסיכומי המדינה, בעניין העתירה אשר הגישו עמותות אחל"ה "ואדם טבע ודין" (אט"ד) במטרה לחייב את המדינה בביצוע סקר זיהומים כולל כתנאי לקידום תכנית הנדל"ן עיר-התע"ש. לאחר הגשת התשובה צפויה להינתן פסיקת בית המשפט.

ספטמבר 2007- אחל"ה מגישה סיכומים לבית המשפט המחוזי במהלך חודש ספטמבר הוגשו סיכומי העתירה של עמותת אחל"ה ועמותת "אדם טבע דין" לבית המשפט המחוזי. כזכור עתרו העמותות נגד הפקדת תוכנית עיר התע"ש (מש/1) מאחר והיא איננה כוללת סקר זיהומים מקיף. המדינה מחויבת להגיש לבית-המשפט את תשובתה וסיכומיה עד סוף חודש אוקטובר. על בסיס סיכומים אלה וחומר נוסף הקיים בידי בית- המשפט יינתן פסק הדין.

ספטמבר 2007- אחל"ה מגישה סיכומים לבית המשפט המחוזי

במהלך חודש ספטמבר הוגשו סיכומי העתירה של עמותת אחל"ה ועמותת "אדם טבע דין" לבית המשפט המחוזי. כזכור עתרו העמותות נגד הפקדת תוכנית עיר התע"ש (מש/1) מאחר והיא איננה כוללת סקר זיהומים מקיף. המדינה מחויבת להגיש לבית-המשפט את תשובתה וסיכומיה עד סוף חודש אוקטובר. על בסיס סיכומים אלה וחומר נוסף הקיים בידי בית- המשפט יינתן פסק הדין.

מרץ 2007 – אחל"ה מגישה עתירה

עמותת אחל"ה – איכות חיים לתושבי השרון הוקמה לפני כחצי שנה לצורך עצירת תוכניות הבניה המסוכנות וחסרות ההתחשבות במתחם התעש. תוכנית תע"ש השרון (מש/1) מהווה אחת התכניות הגדולות והמשמעותיות המקודמות כיום במחוז ת"א. התכנית מתייחסת לכוונת הממשלה להפריט את התע"ש ולהשתמש במשאבים הכספיים ממכירת הקרקעות בכדי להעביר את מפעליו לנגב. התכנית מקיפה שטח של 7,460 דונם הממוקמים בתוך שטחי השיפוט של הערים הרצליה, רמת-השרון, הוד-השרון, המועצה אזורית דרום-השרון ושטח גלילי ללא שיפוט. התוכנית מציעה כ-23,000 יחידות דיור בבניה רוויה. צפי האוכלוסייה במתחם הוא כ- 100,00 נפש. כמחצית מיחידות הדיור ייבנו בתחומי רמת-השרון, 6,000 יחידות בהרצלייה והיתר בהוד-השרון ובמושב רמות-השבים. המרכז העירוני של התוכנית יהיה מבונה בטבעת של מבני מגורים ומסחר, המקיפה פארק ומבני ציבור. המרכז החדש אמור להיות מוקף בשכונות מגורים המתחברות למרקמים העירוניים הקיימים. את התוכנית מוביל מחוז תל-אביב במינהל מקרקעי ישראל בראשות מתכננת המחוז. התוכנית אושרה להפקדה בדיון מליאת הועדה המחוזית המשותפת למחוז תל-אביב והמרכז בתאריך 22/12/2005. ההחלטה על הפקדת תכנית מש/1 יצרה מומנטום להמשך הטיפול בתכנית, שאמורה להיכנס לתקופת-הפקדה לאחר מילוי התנאים המקדימים.

עמותת אחל"ה מתייחסת אל התוכנית כתוכנית מסוכנת והרת אסון הרואה הזדמנות נדל"נית בהעברתם של מפעלי התע"ש לדרום, מתעלמת מקיומה של אוכלוסיה בת מאות אלפי תושבים בסביבת התוכנית ומפנה להם עורף. בתוכנית פגמים חמורים שאובחנו והוגדרו על ידי מומחים מהמעלה הראשונה. תושבי הרצליה רמת-השרון והוד-השרון, סבלו במשך שנים ממפגעי התע"ש. בעבר הוגשה תביעה משפטית בנושא זיהומי המים, ובעקבותיה נסגרו בארות מים שזוהמו על ידי התע"ש, והזרמת המים המורעלים נפסקה. תושבי רמת-השרון אף חוברו בעקבות כך ל"מקורות" ומקבלים את אספקת המים באמצעותה. למרות זאת, מתברר כי זהום מי-התהום והקרקע על ידי התע"ש עדיין נמשך.

העמותה שחברים בה תושבי הרצליה, רמת-השרון והוד-השרון, פעלה בחודשים האחרונים מול עשרות גורמים שונים: מוסדות המדינה, גורמי התכנון, אנשי איכות הסביבה, שרים, חברי- כנסת וראשי-עיריות. העמותה הצליחה לגייס לעזרתה ארגונים ירוקים שונים ואלפים מתושבי הסביבה. העמותה יצאה בדרישה לעצור את הפקדת תוכנית הבניה הגרנדיוזית במתחם התע"ש (תוכנית מש/1). דרישתנו נובעת מן העובדה שהתוכנית אינה מחייבת טיפול ראוי בזיהומים החמורים הנמצאים בקרקע המתחם.

התושבים דורשים כי לפני כל הפקדת תוכנית-בנייה יתבצע סקר קרקע מקיף של כל ממדי הנזקים שגרמה תע"ש לאזור. אנו דורשים באופן חד-משמעי כי מדינת ישראל תיקח אחריות מלאה ותטהר את האזור כולו, בטרם ייועד למטרות אזרחיות. התושבים זוכים לאהדה ולתמיכה מצד ארגונים ירוקים כגון "אדם טבע ודין", "חיים-וסביבה" ועוד.

לצערנו הרב לא מצאנו הבנה ואוזן קשבת במוסדות התכנון ועל כן לא נותר לנו אלא לפנות לסיוע משפטי של הערכאות. אנחנו שוקדים עתה על הכנת עתירה אשר תוגש לבית המשפט בעוד ימים ספורים באמצעות עורכות הדין מיכל גלקין-גולן ואפרת לרנר ממשרד עורכי הדין יגנס-טויסטר-בירן.

ראשי הערים הגובלות בתוכנית, אשר כבר נפגשו עימנו בעבר, התבקשו על ידינו להצטרף לעתירה. ראש עיריית הוד השרון מר חי אדיב, הבין את חומרת המצב והגיב בצורה אוהדת. הוא קידם דיון של ועדת תכנון והבנייה התומכת בצעדי העמותה. עיריית הוד-השרון דורשת סקר קרקע כולל לפני הפקדת התוכנית. ראש-העיר הבטיח את הצטרפותו לעתירה.

ראש עיריית רמת-השרון מר איציק רוכברגר, אשר תומך בנו לאורך כל הדרך, מצהיר בגלוי כי תוכנית הבניה בתע"ש אינה מקובלת עליו וכי יש לפתור את בעיית הזיהומים לפני התכנון. הוא הודיע כי הוא יצטרף אלינו לעתירה ולשם כך אף עברה החלטה פה-אחד במועצת העיר. ההצטרפות לעתירה כפופה להחלטת היועץ המשפטי לממשלה, אך גם אם יתברר כי הרשות אינה יכולה להצטרף הודיע מר רוכברגר כי יצטרף לעתירה באופן אישי. עמותת אחל"ה מברכת על עמדת ראש-העיר שמגלה עקביות במעשיו ודיבוריו ואחריות כלפי תושבי עירו.

ראש עיריית הרצליה גב' יעל גרמן, מצהירה כי תוכנית הבניה מקובלת עליה. היא חושבת כי התוכנית טובה לתושבי העיר והיא אינה רואה בה כל פגם (למרות הפגמים הזועקים לשמיים עליהם הצבענו בפניה), נציגי אחל"ה נפגשו בעבר עם הגברת גרמן והדגישו את חומרת הסכנות הטמונות בתוכנית לטהר את השטח בשלבים לפי התקדמות הבניה. הגב' גרמן הסכימה עימנו כי יש לדרוש סקר קרקעות וסקר סיכונים כולל לכל המתחם, לפני הפקדת התוכנית. החלטה ברוח זו התקבלה גם בישיבת מועצת העיר לפני כחודשיים. לאור הדברים האלה פנינו לפני כשבועיים אל הגב' גרמן בבקשה להצטרף אלינו לעתירה. הגב' גרמן הודיעה לנו כי היא מתכוונת להעלות את הנושא בפני ועדת התכנון והבניה המקומית.

ועדת התכנון והבניה המקומית הרצליה החליטה להימנע מלהצטרף לעתירה ובמקום זאת לפנות שוב לגורמי התכנון בבקשה לפעול בעניין. ההחלטה שהתקבלה בוועדה לוקחת אותנו צעדים רבים לאחור: הגב' גרמן אינה רוצה לעכב את התוכנית. היא מעדיפה אינטרסים של גורמי הנדל"ן השונים על האינטרסים של התושבים ויותר מכך על בריאותם. אנו רואים בהחלטת וועדת התכנון והבניה המקומית הרצליה החלטה מתחמקת ואומללה אשר לא תוביל לשום מקום, שכן מהלך זה כבר מוצה ונענה בשלילה. לגברת גרמן היה מספיק זמן לפעול בערוץ זה והיא לא עשתה כן! גורמי-התכנון אליהם פונה כעת הגברת גרמן אינם מוכנים לשנות מתוכניתם, בעקר (כפי שנמסר לנו בצורה לא רשמית) בגלל סיבות כלכליות. אנחנו כתושבים חשים כי הרשות אינה מגינה עלינו בפני ענקי הנדל"ן אשר לא דואגים לבריאותינו וכמובן שלא לאיכות חיינו.

עמותת אחל"ה רואה בחומרה את התנהלות ר' העיר הרצליה ומברכת על עמדתם והצטרפותם של ר' העיר רוכברגר ור' העיר חי אדיב לעתירה. בנוסף לעתירה של אחל"ה וראשי הערים, מתכוונת עמותת אדם טבע ודין להגיש גם היא עתירה מנהלית לעצירת ההפקדה. לא נשקוט, לא נחדל ולא נחסוך מאמצים עד מיצוי כל דרך אפשרית לעצירת התכנית, ביצוע מלא של סקר הסיכונים וההשפעה על הסביבה, טיהור הקרקע, ותכנון תוכנית-מתאר חדשה.