אחלה - איכות חיים לתושבי השרון

ץ

עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון), היא התארגנות התנדבותית של תושבי השרון, אשר שמה לה למטרה לפעול לשימור ושיפור איכות החיים של תושבי האזור. העמותה הוקמה בשלהי 2006 בעקבות החלטת התושבים לצאת למאבק בתוכנית המדינה לבניה במתחם תעש השרון, היא תוכנית מש/1. בעמותה חברים תושבים מהרצליה, רמת-השרון והוד-השרון.

 

תוכנית מש/1 פוגעת באיכות החיים של תושבי השרון ומסכנת את הסביבה כולה. התוכנית מתעלמת מהזיהום העצום שבמתחם התעש, מתעלמת מבעיות התחבורה שיווצרו ומקרבת כבישים רב-מסלוליים לבתי התושבים. התוכנית ממקמת את השטחים הירוקים, הגינות והחורשות החדשות, הרחק מהשכונות הוותיקות החסרות גינות חורשות ושטחים אלה.

 

לקריאה אודות זיהומי הקרקע והסביבה הידועים לנו- לחץ כאן

למפות הזיהומים – לחץ כאן

העמותה פנתה לגורמי התכנון והאישור לצורך הידברות, במטרה לעצור את הליך ההפקדה ולהצביע על הכשלים שבתוכנית, אך טיעוניה נדחו. העמותה החלה בהליך משפטי כנגד הפקדת התוכנית, על מנת להגן על התושבים מנזקי התוכנית. בפברואר 2009 התקבל בבית-המשפט המחוזי פסק דין אשר צידד בעמדת העמותה וקבע "שלא להפקיד את תוכנית מש/1, עד לאחר עריכת סקר מקיף למיפוי זיהום המים והקרקע בשטח התוכנית, ולאחר שהתוכנית תתוקן לאור ממצאיו אם יהיה בכך צורך".  בעקבות ערעור המדינה החליט בית המשפט העליון לבטל את החלטת בית המשפט המחוזי ולדחות את עתירתנו בנובמבר 2010.

ראה סעיף הפעילות המשפטית -לחץ כאן

פעילות ציבורית- העמותה הציגה את כשלי התוכנית בפני הציבור. נערכו עשרות כינוסים בהם הוסברה לתושבים מהות התוכנית והסכנה במימושה. גויסו תרומות לצורך שכירת שרותי מומחים ומשפטנים למאבק. נוצרו קשרים עם ארגונים ירוקים ובמיוחד אט"ד ועם נציגי-הציבור של תושבי האזור.

אחל״ה בתמיכה של ראשי העיר מהרצליה ורמת השרון, 2017

אחל״ה בתמיכה של ראשי העיר מהרצליה ורמת השרון, 2017

כל שישי אחל״ה מארגנת הפגנות נגד יעל גרמן, ראש עירית הרצליה

במאמץ רב, הצליחה העמותה לשכנע  את ראשי הערים, רמת-השרון, הוד-השרון  והרצליה (לאחרונה-משה פדלון), לחבור אליה ולהתנגד לתוכנית. העמותה הצליחה להביא את עמדתה וטיעוניה ולהשמיעם בכלי התקשורת המקומיים והארציים.
בעקבות פגישות עם ח"כים התקיימו בכנסת דיונים במסגרת "השדולה-הירוקה" ובמסגרת "ועדת הפנים ואיכות הסביבה" שמביעה תמיכה ללא-סייג במאבק.

יו״ר אחלה רוני רום, עם ראשי הערים מהרצליה, הוד השרון ורמת השרון

יו״ר אחלה רוני רום, עם ראשי הערים מהרצליה, הוד השרון ורמת השרון

 למידע בנושא המפגשים בכנסת – לחץ כאן

כל פעילי העמותה ללא יוצא מן הכלל, שכירים, עצמאיים, וגמלאים מבצעים פועלם בהתנדבות ותורמים כמיטב יכולתם למאבק ציבורי זה.

 סמל עמותת אחל"ה