מהי תוכנית מש/1 ?
התוכנית, המתוכננת ברובה על אדמות תעש השרון, גובשה בעקבות החלטת ממשלה מבורכת לפנות את מפעלי התע"ש מאזור רמת-השרון והרצלייה למתחם חדש בנגב.
מש/1 הינה תוכנית מתאר דו-מחוזית כוללת למגורים ולתעסוקה לאזור תעש השרון. התוכנית עומדת  לפני הפקדה. מתוכנית זו ייגזרו, בהמשך, תוכניות מפורטות לאזורים שונים בשטחה.
בתוכנית מש/1 המשתרעת על שטח של 7,460 דונם מוצעים כ-23,000 יחידות דיור, שטחי תעסוקה, שטחים ירוקים ומוסדות ציבור עד היקף של1,650,000 מ"ר. צפי האוכלוסייה בתוכנית הוא כ-100,00 תושבים ובסביבות 40,000 מועסקים.

מפה של מש/1 – לחץ להגדלה
מפה - מש/1 - לחץ להגדלה

 

 

 

מפת שטחים ירוקים ופרוט תחבורה

שטחים ירוקים, מתי ואיפה?

 

 

 

 

 

 

עמותת אחל"ה הוקמה על ידי קבוצת תושבים שראו את הסכנות הטמונות בתוכנית מש/1, בהיותה תוכנית שאינה ברת-קיימא, אינה שקופה במהלכי תכנונה ומסוכנת לסביבתה. מאבק ארוך ומפרך נכון לעמותה בדרך לשינוי התפיסה הממשלתית וליצירת סדרי עדיפות חדשים בקרב מקבלי ההחלטות. אנו נשאף לשינוי הליכים תכנוניים וביצועיים והתאמתם לעידן החדש: עידן של שקיפות ושיתוף הציבור בתכנון בר-קיימא, בו האדם והאדמה עומדים בראש סדר העדיפויות. אנו נעמוד על כך כי גופים ומוסדות אשר גרמו נזקים לאדם או לקרקע ייטלו אחריות קודם להליך התכנון והביצוע!

הבעיות הנובעות מתוכנית מש/1:

בתוכנית ישנן בעיות רבות, המפורטות בהמשך, אך הבעיה המרכזית היא איכות הסביבה כלומר, התוכנית אמורה להבנות על קרקע מהמזוהמות והמסוכנות במדינה. התוכנית תוכננה על בסיס נתונים היסטוריים של תפוצת מזהמים ולא על בסיס נתוני אמת מעודכנים. היעדר סקר זיהומים מקיף כבסיס לתוכנית-מתאר זו מלווה כעננה עכורה את כל שלביה העתידיים.
 מפות זיהומים קישור

החשש מפני ביצוע תוכנית ללא ידע מקיף על הזיהומים הטמונים בקרקע וללא תכנון המתבסס על ידע זה גובר, לאור ערעור המדינה על פסיקת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי יש לבצע סקר זיהומים מקיף בכל השטחים הכלולים בתוכנית. ההתנגדות הנחרצת של המדינה לבצע סקר קרקע מקיף, קודם לתכנון, מעוררת תמיהה. תמיהה זו גוברת לנוכח עלותו הזניחה של סקר הקרקע לעומת העלויות והנזקים הבלתי-משוערים של מימוש התוכנית ללא עריכת סקר כולל.

כך קורה שבסיומו של העשור הראשון של המאה ה-21 אנו עדים למהלכים בלתי אחראים של מוסדות המדינה, תוך התעלמות מהצורך והחובה לשתף את הציבור בתכנון תוכנית שכזו ותוך התנערות מנוהל וחוק של "המזהם משלם" הקיימים זה מכבר במדינות המפותחות.
בתוכנית גלומות בעיות נוספות בתחום התחבורה, מיקום השטחים הירוקים והפניית גב לאוכלוסייה שמתגוררת מסביב למתחם שטחי התע"ש.