התוכנית "עיר התעש" (מש/1) הינה תוכנית רב-שלבית, בינוי במערב ואחר כך במזרח. לפי הוראותיה ראה מפת תחבורה (קישור), המתחמים בהם מתוכננים כבישי רוחב ממערב למזרח אשר יתחברו לכביש מס´ 4 יפותחו שנים רבות לאחר בינוי מתחמי המגורים, זאת בשל העובדה ששטחים אלו יפונו שנים רבות מאוחר יותר ממפעלי תעש הנמצאים במזרח השטח (קרוב לכביש 4). הדבר יגרום לעומס בלתי נסבל על התשתיות הקיימות, העמוסות ממילא. לפי מש/1 מתוכננת "עיר" שאת צירי הדרכים העיקריות בה יפרצו רק בסופה (כעשרים שנה לאחר תחילתה)! עד אז ישענו השכונות החדשות הבנויות, שבשטחיהן ינועו עשרות אלפי כלי-רכב, על מערכת התחבורה הקיימת (הרחובות הקיימים כיום), בהרצליה ורמת השרון, העמוסה ומאליו בלתי מותאמת לתוכנית.

השכונות הוותיקות הצמודות למתחם תעש ממערב, מצפון ומדרום הן בעלות צפיפות בניה נמוכה ורחובותיהם צרים. הבנייה הרוויה המתוכננת בשכונות החדשות מנוגדת למרקם המגורים ברוב השכונות הוותיקות הגובלות במתחם, ותזרים לעורקיהם, לאורך שנים רבות, זרם תחבורה עצום. זאת ועוד, במקום לפתח פארק ירוק בין הישוב הוותיק לחדש מציעה התוכנית עורק תחבורה מיותר ומעובה מצפון לדרום, בצמוד לבתי התושבים. מומחה תחבורה מטעם העמותה הגדיר עורק תחבורה זה ככביש נכה רחב המוביל לכביש קיים, משני וצר ממנו.

אחל"ה - תחבורה ב"עיר התעש"