התוכנית העדכנית – יוני 2012

עיקרי מימצאים לנושא הזיהום – מידע דל

"עיר התעש" –  מפת מש/1

לחץ על המפה להגדלה >>

צפון מש/1 – "עיר התעש" , אתר צור, הרצליה

תוכנית כללית

לחץ על המפה להגדלה >>

תוכנית כללית "אתר צור" - "עיר התעש"

צפון מש/1-   "עיר התעש", אתר צור, הרצליה

תוכנית מפורטת

לחץ על המפה להגדלה >>

תוכנית מפורטת "אתר צור" - "עיר התעש"

 .

.

.

.

מש/1 – "עיר התעש" , תוכנית תחבורה

לחץ על המפה להגדלה >>

תוכנית תחבורה ב"עיר התעש"