פעילות ציבורית – אחל"ה

מאז הקמתה בספטמבר 2006 מקיימת עמותת אחל"ה פעילות ציבורית ענפה, פעילות זו כוללת :

  • הפגנות במחאה על פעילותם המסוכנת של מפעלי "תעש השרון", התעלמות הרשויות ממפגעי הזיהום שבקרקע ועוד.
  • קיום חוגי בית להסברה ולגיוס תומכים, פעילים ותושבי אזור " עוטף עיר-התעש ".
  • קיום כנסי הסברה להעלאת מודעות התושבים להיבטים הבעייתיים הקשורים בבניה במתחם עיר התע"ש.
  • מפגשים עם ראשי הערים באזור לגיוסם לתמיכה בפעילות העמותה ובמטרה ליידע אותם לגבי הבעיות הקשורות לתוכנית מש/1 – "עיר התעש": הקרקע המזוהמת, עומסי תחבורה עתידיים, רעש, זיהום אוויר וכדומה.
  • החתמת אלפי אנשים על עצומות הקשורות במניעת הבניה בקרקע המזוהמת של עיר התע"ש.
  • קיום "רונדו" (הפגנת) מכוניות כדי להעלות את היקף המודעות של תושבי האזור לבעיות עיר התע"ש.
  • גיוס כספים למימון פעילויות העמותה: לאחרונה קבלה העמותה אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה !
  • הפעלת דוכני הסברה לגיוס תומכים לרעיונות העמותה והעלאת המודעות לנזקים העתידיים של עיר-התע"ש.
  • שיתוף פעולה עם גורמים הפועלים לשמירת איכות הסביבה כמו "אדם טבע ודין", שתיל, "החברה להגנת הטבע", "חיים וסביבה" ועוד.
  • עמותת אחל"ה זכתה בפרס הגלובוס הירוק 2009  מתאם חיים וסביבה – ארגון הגג של שוחרי איכות החיים והסביבה. העמותה זכתה בפרס זה על המאבק לשמירת האינטרס הציבורי בנושא "עיר התעש" תוך שיתוף פעולה עם ארגוני הסביבה הארציים.
אחל"ה - דוכני הסברה לגיוס תומכים
אחל"ה במשמרת מחאה מול ביתה של ראש עיריית הרצליה, יעל גרמןאחל"ה זוכה בפרס גלובוס הזהב של ארגון חיים וסביבה בשנת 2009