עמותת "איכות חיים לתושבי השרון" (אחלה"), הוקמה בשנת 2006, היא התארגנות התנדבותית של תושבי השרון מהרצליה, מהוד השרון ורמת השרון, אשר שמה לה למטרה לפעול לשימור ושיפור איכות החיים של תושבי האזור.

העניין המרכזי בו מתמקדת הפעילות בשלב זה, הוא שינוי תוכניות הבניה בשטחי תעש השרון , רמת-השרון,הרצליה, הוד השרון  = "עיר התעש", כדי למנוע פגיעות באיכות הסביבה ובחיים של תושבי האזור.

מטרת העמותה לעצור את הפקדת התוכנית במתכונתה הקיימת.

העמותה תפעל במישור הציבורי הממלכתי והמשפטי ותדרוש ממוסדות התכנון ומראשי הערים תכנון מחדש של מתחם התע"ש, זאת בשיתוף התושבים באופן שאינו פוגע בבריאותם ובאיכות חייהם של תושבי הערים הקיימות, הרצליה ורמת השרון.

העמותה כוללת עשרות מתנדבים שבינהם גם מומחים לתחומים שונים: משפטנים, אדריכלים-מתכנני ערים, מהנדס איכות סביבה, מהנדסי תוכנה ומחשבים, רואה חשבון, אנשי תקשורת וטלוויזיה, פרופסורים מומחים בתחום איכות הסביבה, הידרולוגיה, תחבורה ומתכנן בכיר במשרד הפנים לשעבר.

במסגרת העמותה פועלות ועדות שונות: ועדה משפטית, ועדת תכנון, ועדת איכות הסביבה, ועדת תקשורת, ועדת מחשוב, ועדת קשר עם הציבור, ועדת כספים, ועדת בקורת, וכן מבקר כספים- רואה חשבון.

אחל"ה זוכה בפרס גלובוס הזהב של ארגון חיים וסביבה בשנת 2009