רונדו אביב – מאי 2017- המשך המאבק

רונדו – מרץ 2017- לפני עתירה

שיירת מחאה – רונדו – יולי 2015

אחל״ה בוועדה הארצית לתכנון ובנייה 2014-2015

פעילות אחל״ה, פעילות ציבורית ופעילות במוסדות העירייה והשלטון

ביקור בתעש- עזריה אלון, החברה להגנת הטבע ואחל״ה, פברואר 2013

עמותת אחל"ה בהפגנה ביום עיון חוק קרקעות מזוהמות, 10 ינואר 2012

עמותת אחל"ה בהפגנה ( בגשם) מול שער תעש השרון, 20 נובמבר 2007

 

הפגנה עמותת אחל"ה בנוף ים, 28 אוקטובר 2008

 

ראשי הערים תומכים בעמותת אחל"ה – הוד השרון ורמת השרון, בלבד

 

ביקור עמותת אחל"ה בתעש השרון – עדיף שיישאר ירוק, 3 פברואר 2008

 

ועדת הפנים והסביבה של הכנסת בתעש- הפגנת עמותת אחל"ה, 11 ינואר 2008

 

עמותת אחל"ה עושה תהלוכת מכוניות (רונדו), ספטמבר 2007

 

34 שבועות של הפגנות של עמותת אחל"ה נגד יעל גרמן- ראש עירית הרצליה 2007

 

עמותת אחל"ה מפגינה בצעדת הרצליה, 21 אוקטובר 2006

 

עמותת אחל"ה בגיוס הציבור