מטמונות ידועות בעיר התע"ש

מטמנות ידועות בעיר התע"ש

 

מזהמים בקידוחים - בתע"ש השרון
מזהמים בקידוחים – בתע"ש השרון

 

עיר התע"ש פרכלורט בקידוחים שנת 2005
עיר התע"ש פרכלורט בקידוחים שנת 2005