בעיית חוסר התייחסות לשכונות הותיקות הצמודות לשטח התכנית


התושבים הגרים בסמיכות למתחם תע"ש השרון סבלו לאורך השנים ממטרדי רעש, ריח, זיהום אוויר ופיצוצים. שנים שתו תושבי רמת השרון מים מבארות שהורעלו במזהמים ששפכה התע"ש ללא פיקוח. עתה משהגיעו הזמן וההזדמנות לשפר את איכות החיים של תושבי הסביבה מנסים מוסדות המדינה ובראשם מנהל-מקרקעי-ישראל להפטר מקרקע מזוהמת תוך הטלת האחריות לטיהורה על יזמים פרטיים, מבלי להתחשב בציבור התושבים הוותיקים ואלה שיתיישבו בה, ותוך התעלמות מאינטרסים ציבוריים בסיסיים: בריאות, איכות-חיים ותכנון בר-קיימא.