סמל עמותת אחל"ה

אנו דורשים תכנית שתגן על בריאות הציבור ולא תכנית הפוגעת בו.

אנו דורשים תכנית חלופית שתמנע קריסת המערכות התחבורתיות .

אנו דורשים מיקום שטחים ירוקים  בין הישוב הקיים לישוב המתוכנן

וכן שמירה על ערכי הטבע במתחם למען התושבים ולדורות הבאים.

אנא חיתמו על העצומה עכשיו!

.

    שם פרטי (חובה)

    שם משפחה (חובה)

    הדואר האלקרוני שלך (חובה)

    ישוב מגורים