ארכיון עבור מרץ, 2012

חי אדיב, ראש עירית הוד השרון קיים פגישה עם נציגי עמותת אחל"ה, ביום 13/03/12. סיכום פגישה עם חי אדיב שגילה התעניינות מלאה, שאל שאלות הבהרה, הבהיר שבכוונתו להעלות הנושא על סדר היום, כולל בחינת חידוש צוות ההיגוי. חי אדיב הנחה את עליזה מהנדסת העיר להכין "נייר מנהלים", בו עיקרי  הדברים, החל במצב הנוכחי, מדוע השטח המזרחי לא נכלל בסקרים עד כה, מדוע לא נערך סקר השפעה על הסביבה לגבי כלל השטח, [...]

קטגוריות: חדשות