ארכיון עבור ינואר, 2008

ינואר 2008- בית המשפט המחוזי אפשר לנציגי עמותת אחל"ה להשיב לסיכומי המדינה: בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אפשר (24.1.08) לנציגי עמותת אחל"ה להשיב לסיכומי המדינה, בעניין העתירה אשר הגישו עמותות אחל"ה "ואדם טבע ודין" (אט"ד) במטרה לחייב את המדינה בביצוע סקר זיהומים כולל כתנאי לקידום תכנית הנדל"ן עיר-התע"ש. לאחר הגשת התשובה צפויה להינתן פסיקת בית המשפט. ספטמבר 2007- אחל"ה מגישה סיכומים לבית המשפט המחוזי במהלך חודש [...]

קטגוריות: פעילות משפטית