ינואר 2008- בית המשפט המחוזי אפשר לנציגי עמותת אחל"ה להשיב לסיכומי המדינה:

בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, אפשר (24.1.08) לנציגי עמותת אחל"ה להשיב לסיכומי המדינה, בעניין העתירה אשר הגישו עמותות אחל"ה "ואדם טבע ודין" (אט"ד) במטרה לחייב את המדינה בביצוע סקר זיהומים כולל כתנאי לקידום תכנית הנדל"ן עיר-התע"ש. לאחר הגשת התשובה צפויה להינתן פסיקת בית המשפט.

ספטמבר 2007- אחל"ה מגישה סיכומים לבית המשפט המחוזי במהלך חודש ספטמבר הוגשו סיכומי העתירה של עמותת אחל"ה ועמותת "אדם טבע דין" לבית המשפט המחוזי. כזכור עתרו העמותות נגד הפקדת תוכנית עיר התע"ש (מש/1) מאחר והיא איננה כוללת סקר זיהומים מקיף. המדינה מחויבת להגיש לבית-המשפט את תשובתה וסיכומיה עד סוף חודש אוקטובר. על בסיס סיכומים אלה וחומר נוסף הקיים בידי בית- המשפט יינתן פסק הדין.

קטגוריות: פעילות משפטית

סגור לתגובות.