ארכיון עבור אוקטובר, 2014

מכתבו של החוקר בתגובה: וועד הפעולה של נוה עמל, בהרצליה, המיוצג ע״י עו״ד רונית לירן דורש לפסול את זאת עמית החוקר של תוכנית מש/1 עיר התעש. בישיבתה ביום 8.9.2014 שמעה וועדת המשנה הארצית לתכנון ובניה את בקשתה של עו״ד רונית לירן לפסילת החוקר בשל ניגוד עיניינים. הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מצאה את החוקר כשיר לביצוע התנגדויות. מכתבו של החוקר, מכתב זאב עמית תגובת עו״ד רונית לירן: מסתבר שהוא היה בקשר צמוד לאדריכל [...]

קטגוריות: חדשות