מכתבו של החוקר בתגובה:

וועד הפעולה של נוה עמל, בהרצליה, המיוצג ע״י עו״ד רונית לירן דורש לפסול את זאת עמית החוקר של תוכנית מש/1 עיר התעש.

בישיבתה ביום 8.9.2014 שמעה וועדת המשנה הארצית לתכנון ובניה את בקשתה של עו״ד רונית לירן לפסילת החוקר בשל ניגוד עיניינים.

הוועדה הארצית לתכנון ובנייה מצאה את החוקר כשיר לביצוע התנגדויות.

מכתבו של החוקר, מכתב זאב עמית

תגובת עו״ד רונית לירן: מסתבר שהוא היה בקשר צמוד לאדריכל התוכנית משנת 1992 ועד לשנת 2006 דהיינו במשך 15 שנים משכיר ועד שותף לאדריכל של תוכנית מש/1.

בכך נפתח הפתח להמשך התהליך לדיון בהמשך תוכנית התעש.

 

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.