"עיר התעש" = מש/1, הופקדה. תכנית "קדמת השרון" על קרקעות תעש השרון לבניית 23,000 יח"ד ורשת כבישים ענפה. ההפקדה פורסה בתאריך 22.6.2012.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' התייחס להפקדת תוכנית תע"ש השרון ואמר:

"מנהל מקרקעי ישראל מתנהל בחוסר אחריות כאשר הוא ממשיך לקדם תוכניות למגורים, לבתי ספר ולמוסדות ציבור על קרקע מזוהמת, זאת מבלי לדעת מהם היקפי הזיהום ומידת הסכנה שהם מהווים לבריאות הציבור.

"לא ייתכן שעוד לפני שמנהל מקרקעי ישראל ביצע סקר קרקע שבוחן את עוצמת הזיהום ופריסתו בשטח, וגודל ההשקעה הנדרשת לטיהור, כבר מקדמים מוסדות התכנון  תוכנית מפורטת העלולה לסכן את בריאות התושבים שיתגוררו במקום.

"תכנון השטח הינו הזדמנות לשחרור קרקע יקרת ערך לטובת בניה במרכז הארץ, תכנונה באופן ראוי מבחינה סביבתית וחברתית, לרבות דיור בר-השגה. אך על מנת שאכן תהיה התקדמות, נדרש סקר קרקע מקיף שיבהיר את רמת הזיהום ברחבי המתחם ועל בסיסו יעשה התכנון המפורט".

לדברי רוני רום – יו"ר עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון):

"התכנית מתכונת  לאסון סביבתי ותחבורתי. נאבק בה."

לא רק שהיא מהווה חומר נפץ סביבתי, התכנית במתכונת הנוכחית המתיימרת להכניס לאזור, שהוא צפוף ממילא, 100,000 תושבים חדשים תהווה אסון תחבורתי, חסר תקדים.

התכנית תתקע את תושבי האזור בפקקים בלתי נגמרים שכבר היום הם בלתי נסבלים בשעות העומס.

די להביט במפת המזהמים שמצורפת לתכנית ובאוטוסטראדות המתוכננות להישפך אל הישובים הסמוכים על מנת להבין שיש כאן פצצת זמן שצריך לפרק.

לדברי רוני רום – יו"ר עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון): 

"התכנית מתכונת  לאסון סביבתי ותחבורתי. נאבק בה."

לא רק שהיא מהווה חומר נפץ סביבתי, התכנית במתכונת הנוכחית המתיימרת להכניס לאזור, שהוא צפוף ממילא, 100,000 תושבים חדשים תהווה אסון תחבורתי, חסר תקדים.

התכנית תתקע את תושבי האזור בפקקים בלתי נגמרים שכבר היום הם בלתי נסבלים בשעות העומס.

די להביט במפת המזהמים שמצורפת לתכנית ובאוטוסטראדות המתוכננות להישפך אל הישובים הסמוכים על מנת להבין שיש כאן פצצת זמן שצריך לפרק.

באחל"ה אומרים כי על התוכנית לעבור שינויים דרסטיים על מנת להתאימה למציאות ולסביבה , אך קודם לתכנון מפורט, יש לבצע סקר כולל של מזהמים הנמצאים בקרקע של תע"ש על מנת לבדוק היכן ניתן לבנות והיכן לא.

באחל"ה אומרים כי על התוכנית לעבור שינויים דרסטיים על מנת להתאימה למציאות ולסביבה , אך קודם לתכנון מפורט, יש לבצע סקר כולל של מזהמים הנמצאים בקרקע של תע"ש על מנת לבדוק היכן ניתן לבנות והיכן לא.

התכנית שהופקדה לא נותנת לכך חשיבה  ולא מגנה על הציבור , יתרה מכך,התכנית  מקדמת נדל"ן בתהליכים מואצים ומסכנת את בריאות התושבים ושלומם .

באחל"ה מדגישים לא נחדל עד שהמדינה, תגלה אחריות ותממן סקר סיכונים מלא שיביא  לבחינה מחדש ולמסקנות באשר לטיהור הקרקע ותכנון חדש ראוי המתייחס לסביבה  ולאיכות חייהם של מי שחיים שם היום ושל אלה שיחיו שם בעתיד. זו שעתו של הציבור הרחב להצטרף למאבק ".

כזכור, בפסק הדין בנושא שניתן בנובמבר 2010 קבעו שופטי בית המשפט העליון כי במקרה זה קיימת חשיבות מיוחדת לשיקולים סביבתיים: "לשיקולים סביבתיים נודעת חשיבות ניכרת במכלול שיקוליהם של מוסדות התכנון", נכתב בפסק בדין. שופטי העליון הדגישו את חשיבות השיקול הסביבתי במקרה ספציפי זה וכתבו:"דברים אלה מקבלים משנה תוקף בענייננו, נוכח היקף הבעיה הסביבתית הקיימת במתחם" והוסיפו כי אם התנגדות אדם טבע ודין ועמותת התושבים לא תתקבל על ידי מוסד התכנון והתכנית תאושר, הם יוכלו לפנות שוב לערכאות המשפטיות.

לפרטים נוספים:

 יעל אדליסט, דוברת 'אדם טבע ודין'. נייד:052-3583561

יו"ר אחל"ה רוני רום  050-5701358

 

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.