משה פרלמוטר, 12.08.2012 : תוכנית "עיר התעש" דורשת שינוי בעקבות סקר הצומח ומציאת של צמחים נדירים.

בכנס שערכה עמותת אחל"ה השתתף אחראי שמירת הטבע בחברה להגנת הטבע, משה פרלמוטר ואמר:"היקף הפיתוח יישאר על כנו, אך פריסת הבינוי בשטח תהיה שונה ותשמור על הצמחים הנדירים". תכנון שטחי הבינוי והפיתוח השונים בתכנית תע"ש השרון מקודמים תוך התעלמות מוחלטת מסקר ערכי הטבע והממצאים שלו. לטענת פרלמוטר, שטחים רבים אשר נמצאו בהם מינים מוגנים ונדירים, מיועדים לבינוי.

בחברה להגנת הטבע דורשים לערוך שינויים משמעותיים בתכנית ולהתאים את התכנון העתידי הן לממצאים בנושא זיהום הקרקע והן לממצאי סקר ערכי הטבע שבוצע בשטח. "השינוי יאפשר שימור מירבי של השטחים הטבעיים, כולל שימור שטחים טבעיים אשר בתכנית הנוכחית מיועדים לפיתוח, תוך יצירת רציפות ביניהם, לצורך יצירת פארק טבע רחב ידיים והגנה על המינים השונים של הצמחים שהתגלו בשטח"

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.