הבדיקות שבוצעו על גבול נווה עמל – הדוח מצביע על חריגה
מצ"ב איור מתוך סקר רשות המים המצביע על המצאות tce טריכלורואתילן – במי התהום בשטח של הרצליה .
ממצאים אלה מאוד מדאיגים שכן פלומת הזיהום של החומר נמצאת הרבה מעבר לגבולות תעש – לפחות עד רחוב בן גוריון .
החומר הינו חומר נדיף ומסווג כחומר מסרטן .

טריכלורואתילן - במי התהום בשטח של הרצליה

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.