ועדת פעולה נווה עמל, פנה אל רשות מקרקעי ישראל לקבלת מידע משלים בעניינו של החוקר מר זאב עמית, באמצעות העו״ד רונית לירן- שקד.

לכב' ד"ר גדי רובין, עו"ד

הנדון:  תוכנית מש/1 – פניה לקבלת מידע בעניין מר צבי יושע שותפו של מר זאב עמית

מרשי ועד הפעולה של נוה עמל, העוררים בערר /52/1 מילאו ידי לפנות אליך כדלקמן:

1. להווה ידוע לך שמרשיי טוענים כי מר זאב עמית (החוקר בתוכנית מש/1) מצוי בניגוד עניינים פסול בכל הקשור לתוכנית מש/4.

2. כעולה מהמסמכים שנמסרו לעוררים מר זאב עמית הינו שותפו של מר צבי יושע (ת.ז. 161170431) ושניהם מאוגדים תחת חברה בשם זאב עמית – צבי יושע תכנון ערים בע"מ (ח.פ. 141674711)

3. אבקש לקבל ממרשך רשות מקרקעין ישראל את המידע הבא:

א. רשימת תוכניות המתאר בהם מר צבי יושע מטפל וטיפל עבור רמ"י ו/או חברות בת מתכננות עבור רמ"י

ב. רשימת תוכניות המתאר בהם מטפלת וטיפלה חברת זאב עמית – צבי יושע תכנון ערים בע"מ עבור רמ"י ו/או חברות בת מתכננות עבור רמ"י

4. לאור השותפות העסקית רבת השנים הקיימת בין מר זאב עמית לבין מר צבי יושע, מרשיי רואים אותם כ-"חד הם" – קשר בו מצוי אחד מהם משפיע על מעמדו של השני ולהיפך.

5. אקדים ואעיר, כי תשובה שעל מרשי לפנות למסלול לבקשת מידע לפי חוק חופש המידע, לאו תשובה היא, באשר אנו נמצאים בדיונים במועצה הארצית לתכנון ולבניה וכפופים ללוחות הזמנים שנקבעו שם, וכי למידע המבוקש יש קשר אמיץ לטענות מרשיי בעניין ניגוד העניינים של החוקר מר זאב עמית.

6. לאור הדיון הקבוע בעררים לתוכנית מש/1 ליום 1.2.2141, אודה לקבלת המידע הנ"ל עד ליום 21.4.2141

page1image14984 page1image15144 page1image15304 page1image15464בכבוד רב ובב"ח, רונית לירן-שקד, עו"ד

 

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.