המשך הדיונים במנהל התכנון: הגשת עתירה של עמותת ריב״ה וע״י תושבי האזור

סדר הדיון המתוכנן הנו כדלקמן:

יום 29.7.15-

  • השלמת טיעון החברה להגנת הטבע.
  • טענות עוררים בעניין ניגוד העניינים הקשור בחוקר.
  • טענות עוררים בנושא התחבורה בעקבות קבלת נספח התחבורה.
  • תשובת הועדה המחוזית על כלל הטענות.
  • תשובת רמ"י על כלל הטענות.
  • תשובת העוררים לטענות הועדה המחוזית. (המשיבים הראשונים יהיו עוה"ד שהודיעו כי לא יוכלו להגיע לישיבת ה-30.7.15).

יום 30.7.15 –

  • שמיעת יתר המשיבים.

         תשומת לבכם לכך שימי הדיונים יחלו בשעה 9.00, ולכך שהיום הראשון צפוי להיות ארוך במיוחד.

 משה גולן, יו"ר

יו"ר הוועדה

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.