החומרים המזהמים המצויים במתחם תעש אינם סטאטיים – אלא דינמיים – והם מתפשטים לא רק בתוך שטח מתחם עצמו, אלא גם מחוצה לו. כל האמור לעיל פורט בהרחבה בסיכומי אחל"ה .

1.          בשטח מתחם תעש פעלו במשך עשרות שנים מפעלים שונים של התעשייה הצבאית. חלקם עדיין פועלים בו. מפעלים אלה עסקו במשך השנים ביצור, אריזה ושינוע של תחמושת, חומרי נפץ, טילים ומערכות נשק וכן בניסויים באלה. במפעלים אלו פעלו מתקנים לציפוי מתכות ולביצוע תהליכים כימיים אחרים ובתקופות מסוימות נעשתה במפעלים אלה פעילות של כלוי חומרים מסוכנים ונפיצים. הפעילויות המפורטות לעיל, אשר נעשו כאמור במשך עשרות שנים, היו כרוכות ביצירת פסולות של חומרים מסוכנים, לרבות שפכים רעילים. אלא שבניגוד לשיטות העבודה הנוהגות כיום, בעבר ובמשך שנים רבות הוטמנו פסולות מסוכנות ורעילות אלו (מוצקים, נוזלים וגזים) בשטח מתחם תעש עצמו (כולל הטמנת נפלים של פגזים). כך, מפעלי תעש הקימו בשטח מתחם תעש – בסמוך לישובים מאוכלסים במרכז הארץ – אתרים פראיים ולא מורשים לסילוק פסולת מסוכנת ולניקוז שפכים רעילים, שלא קוימו בהם הכללים הבסיסיים ביותר לטיפול בפסולת מסוכנת ובשפכים רעילים. פעולות אלה גרמו לזיהום קשה הן של הקרקע והן של מי התהום; וכן לפליטה לאוויר של חומרים מסוכנים מסוגים שונים (מדובר בפליטות לא מבוקרות במשך שנים של אבק רווי מזהמים ששקע באזורים שונים בשטח).

 

סגור לתגובות.