עיריית הוד השרון: "סנטרל פארק של גוש דן" במתחם תע"ש

אמיר כוכבי
דודי גליקו
  • יוני 1, 2022
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, עתרה לבית המשפט העליון כנגד החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביבי לאשר את קידומה של תכנית תע"ש השרון
הועדה המקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון, עתרה לבית המשפט העליון כנגד החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביבי לאשר את קידומה של תכנית תע"ש השרון
שרת הפנים איילת שקד, בסיור במתחם עם ראשי הרשויות המקומיות. דצמבר 2021

הועדה המקומית הוד השרון מבקשת מבית המשפט העליון להפוך את פסק הדין של המחוזי ולהורות על ביטולה של התכנית.

לטענת הוד השרון לנוכח המצוקה הגדולה בשטחים ירוקים באזור זה ובוודאי לנוכח זיהום הקרקע החמור הקיים בשטח, נכון להשאיר את המתחם כולו כריאה ירוקה כ"סנטרל פארק של גוש דן" ולא לאשר תכנון של שטחי מגורים ותעסוקה במתחם.

"הפיכת המתחם למתחם אורבני ועירוני הינו בבחינת "בכיה לדורות" וכעת הזמן לעצור זאת, ממש ברגע האחרון", נכתב בעתירה. בנוסף מציינת העתירה, כי ראשי הערים באזור הציגו לשרת הפנים איילת שקד חלופות בדמות תוספת זכויות על ידי ציפוף בערים הקיימות, זאת במקום יצירתה הלכה למעשה של עיר חדשה במתחם.

הוד השרון מוסיפה, כי הליכי ההפקדה והאישור של התכנית נעשו בצורה לקויה, ללא בדיקת זיהום קרקע, סקר סיכונים ותסקיר השפעה על הסביבה. בהקשר זה מציינת העתירה את פס"ד "אפולוניה" (דנ"מ 4753/19) בו נקבע, כי היעדר תסקיר השפעה על הסביבה וחשיפת המידע המלא על זיהומי הקרקע, הינם פגם מהותי שמביא לביטול הפקדת התכנית.

 

תוכנית תע"ש השרון חלה על שטח של 7,430 דונם בתחום המוניציפאלי של הוד השרון, הרצליה ורמת השרון, בשטח "מתחם תע"ש השרון". במסגרת התוכנית מתוכננות כ-23,000 יחידות דיור וכ-1,650,000 מ"ר של שטחי בניה לשימושים שאינם מגורים. צפי האוכלוסייה במתחם עתיד לעמוד על כ-80,000 איש ו-40,000 מועסקים. למעלה ממחצית משטח התכנית הוא בתחום המוניציפאלי של הוד השרון.

בניגוד לעמדת בית המשפט המחוזי שקבע, כי תקדים "אפולוניה" לא חל במקרה הזה משום שתכנית "אפולוניה" היתה מפורטת וכאן מדובר בתכנית מתארית, טוענת הוד השרון, כי מכיוון שמדובר בתכנית שחלקה הגדול למגורים, דחיית סקר הסיכונים לשלב מאוחר, עלולה לייצר עיוות תכנוני שיהיה קשה לתקנו ועלול להביא להנצחת הזיהומים והותרת האוכלוסייה בסיכון בריאותי.

אמיר כוכבי, ראש עיריית הוד השרון: "פינוי מתחם תע"ש השרון, יכול להיות הזדמנות או בכיה לדורות. הזדמנות להפוך את השטח הזה לפארק מטרופוליני לשימושם של כל תושבי גוש דן, או בכיה לדורות באמצעות החלטה שתתעלם מהפוטנציאל של המתחם ותקדם בניית עיר חדשה ומיותרת במרכז, על אחד מהשטחים הפתוחים האחרונים שנותרו.
התכנית הקיימת מיושנת ולא תואמת את צרכי ההווה והעתיד, הורסת חורש טבעי ועלולה לפגוע אנושות ביכולות הניקוז של כל אזור המרכז. יתרה מכך, החשש לזיהומי קרקע עלול להוות סכנה למי שיגורו במקום, בניגוד לפארק אליו מגיעים אנשים לפרקי זמן קצרים. הפתרון הנכון הוא שימור הריאה הירוקה והגדלת אחוזי בנייה בערים הסמוכות בהסכמה ועל פי תוכנית. מתחם תע"ש צריך להיות המתנה שלנו לדורות הבאים, לא הכלי להפיכת האזור כולו לשלמת בטון ומלט, שתיקח מתושבי המרכז את הטבע האחרון באזור".

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.