הוגשו 3 הצעות במכרז להקמת ולהפעלת מתקן לטיפול במי תהום מזוהמים באזור תעש רמת השרון

הודעה משותפת למשרד האוצר, משרד האנרגיה ורשות המים
3 הצעות הוגשו היום (ד') במכרז לתכנון, מימון, הקמה והפעלה של מתקן לטיפול במי תהום מזוהמים באזור תעש רמת השרון. המים המטופלים יוזרמו לירקון כחלק מפרויקט גאולת הירקון. ביצוע הפרויקט לטיפול במים יעשה בשיתוף בין הממשלה למגזר הפרטי בשיטת PPP (Public Private Partnership).
החברות אשר הגישו הצעתן למכרז הן חברת GES, חברת שיכון ובינוי וקבוצת רימון-EPT-LDD.

ההצעות במכרז התקבלו לאחר הליך מיון מוקדם שבדק את עמידת המתמודדים בתנאי סף משפטיים, פיננסיים וטכניים, וכן הליך שאלות הבהרה ומתן אפשרות לביצוע פיילוטים ובדיקות מקדימות ע"י המתמודדים באמצעות קבלת מים ממוקדי הזיהום במתחם התעש ובחינת דרכי הטיפול בהם.
מכרז זה מהווה אבן דרך מרכזית ביישום תכנית השיקום שהכינה רשות המים לטיפול בזיהום מי התהום החמור באזור, זיהום שהוביל לסגירתם של כל קידוחי ההפקה ברמת השרון ושל חלק מקידוחי צפון תל אביב והרצליה ומאיים כיום על המשך הפקת המים בקידוחים נוספים. יישום תכנית השיקום, יאפשר גם את קידום הקמתן של עשרות אלפי יחידות דיור ולמעלה ממיליון מ"ר של תעסוקה באזור השרון ויתרום משמעותית לשיקום נחל הירקון ולרווחת תושבי האזור.
המתקן שיוקם יטפל במי תהום שיישאבו במוקדי הזיהום במתחם התעש במשך כ- 25 שנים, על מנת לעצור את התפשטותו של הזיהום ולצמצמו. המים שיישאבו יטופלו לרמה המאפשרת שימוש בלתי מוגבל בהם ויוזרמו לנחל הירקון במסגרת פרויקט "גאולת הירקון", התוכנית הממשלתית לשיקום הנחל, ויהוו כשליש מהמים שמוזרמים לקטע התיכון של נחל הירקון.
הזוכה במכרז יהיה אחראי לתכנון, מימון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מתקן הטיפול, לתקופה של כ-25 שנה, שלאחריה יפורק המתקן והשטח יוחזר למדינה. המתקן עתיד לטפל בכ-5.5 מלמ"ק מים מזוהמים בכל שנה, ולהזרים אותם לירקון כמים מטופלים באיכות גבוהה.
המכרז פורסם על ידי ועדת מכרזים בין-משרדית בראשות החשב הכללי במשרד האוצר ובהשתתפות משרד האנרגיה, רשות המים והחברה הממשלתית ענבל, בראשותו של מר יובל רז, סגן בכיר לחשב הכללי במשרד האוצר.

החשב הכללי, יהלי רוטנברג: "מדובר בפרויקט חשוב ומשמעותי אשר יתרום רבות לשמירה על אקוויפר החוף כמאגר מים אסטרטגי של מדינת ישראל ויתרום לשיקום נחל הירקון ולשמירה על הסביבה. מדובר בפרויקט משמעותי גם בסיוע למאמץ הממשלתי לטיפול במשבר הדיור, שיאפשר הקמה של עשרות אלפי יחידות דיור ושטחי תעסוקה במתחם התעש ובלב אזורי הביקוש לאחר הטיפול בזיהום. החשב הכללי יחד עם השותפים ממשרדי הממשלה, ממשיך לבצע בהצלחה פרויקטי תשתית לאומיים, מורכבים וחדשניים בשיתוף המגזר הפרטי, בתחומי התחבורה, האנרגיה, המים ובתחומים נוספים, לצורך קידום יעדי הממשלה לטובת אזרחי ישראל".

מנהל רשות המים, יחזקאל ליפשיץ: "מדובר בצעד משמעותי בקידום אחד הפרויקטים המורכבים והחשובים למשק המים. זיהום מי התהום באזור תעש רמת השרון הינו מהחמורים בישראל, הן מבחינת מגוון המזהמים הייחודי והן מבחינת היקפו המרחבי. זיהום זה הוביל עד כה לסגירתם של כל קידוחי ההפקה למי שתייה ברמת השרון ושל חלק מקידוחי צפון ת"א והרצליה והוא ממשיך להתפשט ולסכן קידוחים נוספים.
רשות המים פועלת לקידום השיקום, במטרה למנוע את המשך התפשטות הזיהום ולצמצמו, כדי לאפשר את השימוש באקוויפר ובמקביל לקידום הזרמתם לירקון של מים באיכות גבוהה במסגרת המאמצים לשיקום הנחל, כפי שנקבע בהחלטת הממשלה לקידום פרויקט גאולת הירקון.
התכנית לשיקום מי התהום באזור תעש רמת השרון היא חלק ממגמה אותה מובילה רשות המים לשיקום ולטיפול במי התהום המזוהמים בישראל, באתרים נוספים ששימשו לפעילותן של התעש ושל חברות ביטחוניות נוספות, לצורך הגנה על מקורות המים ושימורם, להגנה על בריאות הציבור ועל מנת לאפשר פיתוח של מתחמי התעש המתפנים לטובת אזרחי מדינת ישראל".

מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, קובי בליטשטיין: "לאחר שנים של זיהום המים ושנים של קשיים בקידום מנגנון השיקום, סוף סוף הצלחנו לקדם את המתווה שייתן פתרון הן למים והן לדרישת הקרקעות במרכז הארץ. מדובר בפרויקט שיביא לשיקום חלק מאקוויפר החוף ויאפשר בנייה באחת מעתודות הקרקע החשובות במרכז הארץ. בנוסף, ניקוי מי התהום המזוהמים בחלק זה של האקוויפר יעצור את התפשטות הזיהום, יאפשר להשתמש במאגר המים הטבעי ויהיה חלק משיקום נחל הירקון. מתקן זה הוא נדבך במתווה עתידי לשיקום מי תהום בקרקעות מזוהמות בו שותף משרד האנרגיה והתשתיות, יחד עם גורמים ממשלתיים נוספים".

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.