פברואר 2009 – ניצחון ירוק לתושבי השרון: בית המשפט קיבל את עתירת התושבים נגד התוכנית לבניית עיר התע"ש :

עמותות אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) ואט"ד (אדם, טבע, דין) נחלו בסוף השבוע (5.2.09) ניצחון חסר תקדים במאבק שהן מנהלות נגד הבניה על קרקעות תע"ש המזוהמות באזור רמת השרון הרצליה והוד השרון זאת לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירת התושבים ודחה את נימוקי הרשויות אחת לאחת. בעתירה שהוגשה ע"י עמותת אחל"ה בשיתוף עם "אדם טבע ודין" נטען כי אין להפקיד את התוכנית עד שלא יבוצע סקר כולל לבדיקת המזהמים באזור, וליישם את הממצאים לפני הפקדת התכנית. כזכור עמדה המדינה להפקיד תוכנית בניה גרנדיוזית ל- 23,000 יחידות דיור עבור כ -100,000 תושבים ובנוסף שטחי מסחר רבים.

השופטת שרה גדות קיבלה את עמדת התושבים וקבעה בהחלטתה כי "אין די בידע אשר עמד בפני הועדה, כדי להוות תשתית עובדתית ראויה לקבלת החלטת ההפקדה, וקבלת ההחלטה נעשתה בחוסר סבירות". "ניתן לקבוע כי אין להסתפק בסקרים פרטניים בשלב התוכניות המפורטות, ויש לבצע סקר אחד, כולל ומקדים, אשר יבהיר מה ניתן ומה לא ניתן לתכנן במתחם ואלו אזורים מתאימים לייעודים השונים". השופטת הורתה למדינה: "שלא להפקיד את תוכנית מש/1, עד לאחר עריכת סקר מקיף למיפוי זיהום המים והקרקע בשטח התכנית, ולאחר שהתכנית תתוקן לאור ממצאיו אם יהיה בכך צורך".

השופטת גדות קיבלה את טענת התושבים, שלפיה לא יתכן שהמדינה, שיצרה את הזיהום במו ידיה תתנער מחובתה לטפל בו. ראש עמותת אחל"ה רוני רום אמר כי התושבים רואים בהחלטה זו ניצחון מוסרי ומשפטי גדול, של התושבים, של עמותת אחל"ה ושל עמותת "אדם טבע ודין" – השותפה לדרך. משמעות ההחלטה היא, אומר רום, שאנו התושבים, צדקנו בתביעתנו למנוע קידום תוכנית בינוי ענקית, המבוססת על נתונים בלתי מעודכנים וחסרי קשר למציאות, אשר מסכנת את תושבי הסביבה.

באחל"ה אומרים : "יצאנו למאבק מעטים, ובדרך הצטרפו אלפים. זהו מאבק נגד ממסד שלא ראה את טובת התושבים ורווחתם לנגד עיניו ובית המשפט אמר לממסד את דברו ובקול גדול" יו"ר אחל"ה, רוני רום, ציין כי "החלטת בית המשפט, מוכיחה כי התארגנות נחושה של תושבים ואיחוד כוחות עם שוחרי איכות הסביבה יכולה להוביל להישגים גם נגד תוכנית בניה גרנדיוזית ועתירת ממון המובלת ע"י כוחות גדולים – מנהל מקרקעי ישראל, משרד הפנים, עיריית-הרצליה ומשרדי ממשלה אחרים. זהו הישג חשוב בדרך להשגת היעדים של התושבים, שכן זהו ניצחון בקרב אחד, אך עדיין לא במלחמה כולה! לא נחדל עד שהרשויות יגלו אחריות ויממנו סקר סיכונים מלא שיביא לבחינה מחודשת של הפרויקט כולו ולמסקנות באשר לטיהור הקרקע וכן לתכנון חדש וירוק שיתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים בסביבה היום ושל אלה שיחיו שם בעתיד".

באחל"ה מבקשים להודות ל"אדם טבע ודין", ל"חיים וסביבה", לשדולה הסביבתית חברתית של חברי-הכנסת ובראשה ד"ר דב חנין ולרב מיכאל מלכיאור ,שהפך לדובר נלהב ונאמן של עמדתנו. זכינו לתמיכה של ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת בראשותם של השר ר'אלב מג'דלה ואחריו ח"כ אופיר פז-פינס, שהיתרו ברשויות המעורבות לבל יקדמו את התכניות בצורתן הנוכחית. תומך נלהב בעמדת התושבים היה ראש עיריית רמת-השרון מר איציק רוכברגר שהינו גורם חשוב במאבק והצטרף לעתירה ואנו מודים לו על כך. כן תמך בעמדתנו ראש עיריית הוד-השרון מר חי אדיב. תודות לגורמים המקצועיים: העמותה יוצגה ע"י עו"ד ענת בירן, ועו"ד אפרת לרנר ממשרד יגנס, טויסטר, בירן ושות'. ולד"ר שמואל ברנר מלווה מקצועי וכותב חוות-דעת מומחה לביהמ"ש.

את ההחלטה המלאה ניתן לקרוא בכתובת:      http://www.achla.org.il/docs/psak.pdf

קטגוריות: פעילות משפטית

סגור לתגובות.