ספטמבר 2009 : הדיון בערעור המדינה מתקרב

המאבק המשפטי של עמותת אחל"ה, בשיתוף עמותת אט"ד, מתקרב לדיון בבית המשפט העליון. כזכור, בפברואר 2009 הורה בית המשפט המחוזי בת"א לוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, שלא להפקיד את תוכנית מתחם תע"ש השרון, עד לאחר עריכת סקר מקיף למיפוי זיהום המים והקרקע בשטח התוכנית ועד לאחר שהתוכנית תתוקן לאור ממצאיו – אם יהיה בכך צורך. במקום לערוך סקר זיהומים מקיף בחרה המדינה לערער על החלטת בית המשפט המחוזי בפני בית המשפט העליון. הדיון בערעור צפוי להתקיים בתחילת שנת 2010.

לאחרונה הגישו מנהל מקרקעי-ישראל ולשכת התכנון המחוזית ת-א (בשם המדינה) את סיכומיהם לבית המשפט העליון.בסיכומי המדינה נטען כי ביצוע סקר זיהומים מקיף וכולל במתחם לפני הפקדת התוכנית עלול להביא לשיתוקה: "כל פתרון אחר – כדוגמת הקדמת סקרי הקרקע להפקדת התוכנית, כפי שהורה בית המשפט קמא – עלול להביא לסיכול מימוש התוכנית, ויסתום את הגולל הסיכוי לטיפול בשטח המזוהם בעתיד הנראה לעין".הסיכומים מעידים כי המדינה ממשיכה להתנער מאחריותה כלפי הציבור.

במקום לטפל בזיהומים שיצרה (עקב הפעלת מפעלי התע"ש במתחם) המדינה מהלכת אימים על בית המשפט, כאילו פנוי התע"ש תלוי אך ורק במילוי תביעת אחל"ה ואדם טבע ודין (אט"ד). רוני רום יושב ראש עמותת אחל"ה התייחס לנושא: "לא נחדל להיאבק עד שהרשויות יגלו אחריות, ויממנו סקר סיכונים מלא, שיביא לבחינה מחודשת של מכלול הפרויקט, ולמסקנות מעשיות לגבי טיהור הקרקע והמים. ממצאי הסקר עשויים להביא לתכנון חדש, ירוק ומושכל של מתחם "עיר התע"ש" אשר יתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים באזור היום, ושל אלה שיחיו בתוך ומסביב למתחם בעתיד".

עו"ד עמית ברכה, סמנכ"ל עמותת אט"ד מציין: "אנו תמהים על כך שהמדינה משקיעה משאביה בהוצאת הודעות יחצניות לתקשורת במקום למלא לאלתר אחר החלטת ביהמ"ש, לערוך סקר קרקע מקיף ולנקות את הזיהום הקשה שיצרה במשך שנים."

קטגוריות: כללי

סגור לתגובות.