דצמבר 2009 : עמותת אחל"ה מגישה סיכומים לבית-המשפט

התעקשות מינהל מקרקעי ישראל וגורמי התכנון מסכנת את בריאותם ואת חייהם של כ-100,000 בני- אדם ברדיוס של ק"מ אחד מסביב למתחם תע"ש ושל 300,000 בני-אדם בטווח של 3 ק"מ בלבד. ההתעקשות על הפקדת התוכנית בשלב זה מהווה מחדל ודריכה ברגל גסה על זכויותיהם של תושבי האזור. עמותת אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) בשיתוף עם "אדם טבע ודין" הגישו (7.12.09) לבית-המשפט העליון סיכומים, בתשובה לערעור המדינה על פסיקת בית המשפט לעניינים מנהליים (הדיון בערעור נקבע ל-20 בינואר, 2010). בימים אלה תלוי ועומד ערעור המדינה בבית המשפט העליון, לאחר שבית-המשפט המחוזי ביושבו כבית-משפט לעניינים מנהליים קיבל את עתירת עמותות אחל"ה ואדם טבע ודין (א.ט.ד) ופסק על עריכת סקר זהומים כולל בתע"ש השרון כתנאי להפקדת תוכנית הבניה באיזור. עמותת אחל"ה, באמצעות עו"ד ענת בירן ואפרת לרנר, ועמותת א.ט.ד מבקשות מבית- המשפט לדחות את הערעור ולהורות למדינה לבצע סקר קרקע במתחם התע"ש כתנאי לכל תכנון בו. העמותה טוענת כי דחיית הסקר לשלב של תכנון מפורט והפקדת תוכנית מתארית כבר עתה מסכנות את הציבור ועלולות לסכל את טיהור השטח. בעיות הזיהום הקשות הקיימות במתחם מחייבות כי לפני כל תכנון תתבצע בדיקה מקיפה לגבי מיקום ומהות המזהמים הקיימים במתחם. על יסוד ממצאים אלה ניתן יהיה לטהר את שטח המתחם ולתכנן באופן הגיוני ושקול.

החלטת המדינה להמשיך, מכוח האינרציה, בקידום התכנון הדמיוני במתחם תע"ש-השרון מנותקת מהמציאות ובלתי ברורה. על פניה החלטה זו נגועה בשיקולים זרים. ההחלטה נתקבלה חרף עצתם של כל הגורמים הרלוונטיים לרבות רשות המים, רשויות מקומיות הנוגעות בדבר, וועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. בית-המשפט העליון מתבקש להושיט לציבור את הסעד המתבקש, לדחות את ערעור המדינה, להורות לוועדה המשותפת לתכנון להשלים את סקר הזיהומים הנדרש ובהתאם לממצאיו לתקן את התכנון.

רקע קצר על גוש הקרקעות שיפנה תע"ש השרון מתכננת המדינה להקים כ- 23,000 יחידות מגורים שיאכלסו קרוב ל- 100,000 איש. מדינת ישראל, בגלל שיקולים כלכליים בלבד, איננה מוכנה לממן סקר זיהומים לכל השטח. כחלופה, מדינת ישראל, מבקשת לחלק את האזור לגושי בניה שייבנו בשלבים. תוכנית זו מתעלמת לחלוטין ממוקדי הזיהום העצומים שנמצאים בעומקים שונים מתחת לפני הקרקע ונמצאים בתנועה מתמדת. סקר זיהומים כולל עלול להוכיח שתוכניות הבינוי השאפתניות של המדינה כלל אינן ישימות, אבל אז כבר יהיה מאוחר מדי !!! עשרות אלפי תושבים ימשיכו להיחשף לסכנות שמקורן באזור שפיתוחו יתעכב למשך שנים רבות, כל זאת בגלל תוכניות שאינן ניתנות למימוש בשל מוקדי זיהום שיתגלו רק בשלב מאוחר יותר.

לא יתכן שהמדינה, אשר יצרה את הזיהום במו ידיה, תתנער מחובתה לטפל בו ! חברי העמותה ותושבי האזור נחושים להמשיך ולהיאבק ,עד שהמדינה תגלה אחריות ותבצע סקר סיכונים מקיף. סקר זה עשוי להביא לבחינה מחודשת של הפרויקט כולו ולמסקנות באשר לדרכים היעילות לטיהור הקרקע והמים. הסקר יאפשר תכנון חדש וירוק שיתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של התושבים החיים באזור היום ושל התושבים שיחיו בו בעתיד.

קטגוריות: פעילות משפטית

סגור לתגובות.