ינואר 2010 : הדיון בערעור נדחה

הדיון בבית המשפט העליון נדחה – הדיון בערעור המדינה על פסיקת בית-המשפט המחוזי בתל-אביב לחייב את מוסדות המדינה לבצע סקר זיהומים מקיף בכל שטחי תע"ש-השרון לפני המשך התכנון והגשת תוכנית מש/1 (תוכנית עיר-התע"ש) להפקדה, נדחה (מינואר 2010) לחודש יוני 2010 (28.6.2010). עמותת אחל"ה, באמצעות עורכי דינה ובשיתוף עם עמותת אדם טבע דין (אט"ד), תעשה כמיטב יכולתה כדי להתנגד לערעור המדינה ולהביא לדחייתו על-ידי בית המשפט הנכבד, בכל זמן ובכל מועד אשר ייקבעו. למותר לציין כי הזמן הארוך שעבר ממועד החלטת בית-המשפט המחוזי ועד מועד הדיון בערעור המדינה, היה יכול לשמש לביצוע הסקר והשלמתו.

המדינה, באמצעות רשויותיה השונות, מתמהמהת ומעכבת את ביצוע סקר הזיהומים במתחם תע"ש השרון במשך שנים, כפי שמצוין גם בדו"ח מבקר המדינה. דו"ח מבקר המדינה חושף: ליקויים מתמשכים בטיפול המדינה בזיהומי תע"ש השרון – דו"ח מבקר המדינה (שפורסם ב- 13.1.2010), העוסק ברובו במערכת הביטחון, קובע כי מוסדות המדינה אינם מטפלים בצורה נאותה לאפיון ומיגור זיהומי המים והקרקע במתחם תע"ש השרון: "חמורה מכל היא העובדה, שחלפו כ-15 שנה ממועד גילוי זיהום מי התהום במתחם השרון בשנת 1988 ועד לתחילת סקר הזיהומים בו בדצמבר 2003, ובמהלכן עסקו תעש ומשרדי ממשלה שונים בהטלת האחריות זה על זה, במקום להוציא אל הפועל תכנית פעולה לטיפול בזיהום ולמניעת התפשטותו. במצב דברים זה הציבור נפגע

וגם עלות שיקום המים הולכת וגדלה עם התפשטות הזיהום"…… ועוד מוסיף המבקר: "בביקורת המעקב (נערכה ב- 2008) עלה, כי גם בחלוף כארבע שנים ממועד הביקורת הקודמת לא נערכו סקרי הקרקע הדרושים במתחמי תעש ולא בוצע טיפול מקיף בזיהומים הקיימים בהם. משרד האוצר, המשרד להגנת הסביבה, הרשות הממשלתית למים ולביוב (רשות המים), המינהל ותעש כשלו בטיפול בזיהום הקרקע שבמתחמי תעש ובזיהום מי התהום. גם הטיפול בנזקי איכות הסביבה במקרקעי תעש, שנועד להתבצע במסגרת יישום החלטת הממשלה מאוגוסט 2005 להפריט את תעש, לא התבצע, נוכח העיכוב המתמשך בתהליך ההפרטה, שאין לדעת מתי ייצא אל הפועל".

"משרד מבקר המדינה מעיר, כי מדובר בליקויים מהותיים וחמורים, המתמשכים למרות הפגיעה בציבור והסכנות לבריאותו, הנובעת מהתפשטות הזיהום בקרקע ובמי התהום, הנזקים הנגרמים העטיו ועלות השיקום של מקורות המים ההולכת וגדלה. מן הראוי ששר הביטחון,שר האוצר, השר להגנת הסביבה ומנכ"ל משרד ראש הממשלה יידרשו בהקדם לפתרון סוגיות אלה".

פקידי משרדי-ממשלה ורשויות-ממשלתיות הקשורים למפגעים במתחם תע"ש-השרון, מתעלמים איפוא לאורך שנים מדוחות מבקר-המדינה והם אינם פועלים למניעת הפגיעה בבריאות התושבים באיזור!!! במקום לבצע סקר זיהומים מקיף ובמקום לטפל בזיהומים שיצרה המדינה, פקידיה מושכים זמן וגוררים אותנו לערעור בבית-המשפט העליון. פקידי המדינה מהלכים איימים על בית המשפט העליון, כאילו פינוי התע"ש תלוי אך ורק בהפיכת פסיקת בית-המשפט המחוזי…. מאחר והמדינה אינה לוקחת אחריות אלא מפקירה את תושבי היישובים המקיפים את מתחם תע"ש-השרון, נאלצים התושבים ועמותת אחל"ה להמשיך במאבק. לצערנו איננו יכולים לסמוך על מוסדות השלטון ועל גופי התכנון אשר הוכיחו פעם אחר פעם אוזלת-יד וכשל מתמשך בהתנהלותם בטיפול בזיהומי תע"ש-השרון.

קטגוריות: כללי

סגור לתגובות.