אוקטובר 2010 – לפני הדיון בבית המשפט העליון:

בית המשפט העליון צפוי לדון בערעור המדינה על פסיקת בית המשפט המחוזי אשר קבע כי יש לקבל את עתירת עמותות אחל"ה ואדם טבע ודין (א.ט.ד) והורה על עריכת סקר זיהומים כולל בתע"ש השרון כתנאי להפקדת תוכנית הבניה באזור. בתאריך 13.10.2010 עתידים שופטי בית המשפט העליון, כבוד הנשיאה דורית בייניש, כבוד השופטת עדנה ארבל וכבוד השופט עוזי פוגלמן לדון בערעור המדינה. עמותת אחל"ה, באמצעות עורכות הדין ענת בירן ואפרת לרנר, ועמותת א.ט.ד מבקשות מבית-המשפט לדחות את הערעור ולהורות למדינה לבצע סקר קרקע במתחם התע"ש כתנאי לכל תכנון בו. העמותה טוענת כי דחיית הסקר לשלב של תכנון מפורט והפקדת תוכנית-מתאר כבר עתה מסכנות את הציבור ועלולות לסכל את טיהור השטח. לאחרונה הגישו מנהל מקרקעי-ישראל ולשכת התכנון המחוזית ת-א (בשם המדינה) את סיכומיהם לבית המשפט העליון. בסיכומי המדינה נטען כי ביצוע סקר זיהומים מקיף וכולל במתחם לפני הפקדת התוכנית עלול להביא לשיתוקה: "כל פתרון אחר – כדוגמת הקדמת סקרי הקרקע להפקדת התוכנית, כפי שהורה בית המשפט קמא – עלול להביא לסיכול מימוש התוכנית, ויסתום את הגולל הסיכוי לטיפול בשטח המזוהם בעתיד הנראה לעין".

סיכומי המדינה מעידים כי היא ממשיכה להתנער מאחריותה כלפי הציבור. במקום לטפל בזיהומים שיצרה המדינה (עקב הפעלת מפעלי התע"ש במתחם) היא מהלכת אימים על בית המשפט, כאילו פנוי התע"ש תלוי אך ורק במילוי תביעות עמותות אחל"ה ואט"ד. רוני רום יושב ראש עמותת אחל"ה התייחס לנושא: "לא נחדל להיאבק עד שהרשויות יגלו אחריות, ויממנו סקר סיכונים מלא, שיביא לבחינה מחודשת של מכלול הפרויקט, ולמסקנות מעשיות לגבי טיהור הקרקע והמים. ממצאי הסקר עשויים להביא לתכנון חדש, ירוק ומושכל של מתחם "עיר התע"ש" אשר יתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים באזור היום, ושל אלה שיחיו בתוך ומסביב למתחם בעתיד".

עו"ד עמית ברכה, סמנכ"ל עמותת אט"ד מציין: "אנו תמהים על כך שהמדינה משקיעה משאביה בהוצאת הודעות יחצניות לתקשורת במקום למלא לאלתר אחר החלטת ביהמ"ש, לערוך סקר קרקע מקיף ולנקות את הזיהום הקשה שיצרה במשך שנים."

קטגוריות: פעילות משפטית

סגור לתגובות.