נובמבר 2010 , בית המשפט העליון: הדיון על סקר זיהום הקרקע ב"תעש השרון" יתקיים במוסדות התכנון

בית המשפט העליון פסק בתאריך 17.11.2010 כי מוסדות התכנון ידונו בתוכניות הבניה בקרקעות תעש ובצורך לקיים סקר קרקע כתנאי להמשך קידום תוכניות המגורים במקום. בכך קבע בית המשפט העליון כי טרם מוצו כל הליכי התכנון, ועל כן לא מצא לנכון להתערב בטענות בספציפיות של אחל"ה ואדם טבע ודין באשר לצורך בסקר קרקע.

בפסק הדין קבעו שופטי בית המשפט העליון כי קיימת חשיבות מיוחדת לשיקולים סביבתיים: "לשיקולים סביבתיים נודעת חשיבות ניכרת במכלול שיקוליהם של מוסדות התכנון", נכתב בפסק בדין. שופטי העליון הדגישו את חשיבות השיקול הסביבתי במקרה זה וכתבו: "דברים אלה מקבלים משנה תוקף בענייננו, נוכח היקף הבעיה הסביבתית הקיימת במתחם" והוסיפו כי אם התנגדות אדם טבע ודין ועמותת התושבים לא תתקבל על ידי מוסד התכנון והתכנית תאושר, הן יוכלו לפנות שוב לערכאות המשפטיות (תקציר העליון).

כזכור, בפברואר 2009 קיבל בית המשפט המחוזי בתל-אביב את עתירת עמותות אחל"ה (איכות חיים לתושבי השרון) ואט"ד ('אדם טבע ודין') וקבע כי אין להפקיד את תוכנית הבניה להקמת 23,000 יחידות דיור על קרקעות תעש השרון, לפני שיערך סקר קרקע שימפה את זיהום הקרקע באזור. המדינה ערערה על פסק הדין לבית המשפט העליון וכאמור קבע בית המשפט העליון כי לא יתערב בהליך התכנוני, טרם ימוצו כל ההליכים במוסדות התכנון. יש לציין כי מבקר המדינה פרסם בעבר שני דו"חות חמורים ב-2005 וב-2009 לפיהם משרדי האוצר, הביטחון והגנת-הסביבה, כמו גם רשות המים ומנהל מקרקעי ישראל, כשלו בטיפול בזיהום הקרקע ומי התהום בקרקעות תעש. רוני רום יו"ר עמותת אחל"ה הבהיר: "החלטת בית המשפט העליון לאפשר את הפקדת תוכנית מש/1 ללא סקר היא החלטה עצובה לנו כעמותה ולנו כאזרחים. למעשה מעביר בית המשפט את זירת המאבק לוועדות התכנון אשר קודם עסקו בתכנון התוכנית וכעת אמורות להחליף כובע ולדון בערעורי הציבור לתוכנית כאילו מדובר היה בוועדות אובייקטיבית חסרות משוא-פנים / עמדה באשר לתכנון.

אנו באחל"ה מייצגים אלפי תושבים שנותנים לנו רוח גבית להמשך המאבק ברשויות התכנון, אשר אינן סופרות את התושבים אלא בעיקר את המילארדים הצפויים להתקבל ממכירת הקרקעות. לפיכך לא נחדל להיאבק עד שהרשויות יגלו אחריות ויממנו סקר סיכונים מלא. סקר זה צפוי להביא לבחינה מחודשת של הפרויקט כולו ולמסקנות באשר לטיהור הקרקע ושמירה על בריאות התושבים וכן תכנון חדש וירוק ,כזה שיאפשר שטחים ירוקים ורחבים, פארקים זמינים ונגישות לתושבים , תכנון שיתייחס לסביבה ולאיכות חייהם של מי שחיים בסביבה היום ושל אלה שיחיו שם בעתיד".

מ'אדם טבע ודין' נמסר בתגובה לפסק הדין כי כעת יתחדש המאבק במוסדות התכנון על הצורך בעריכת סקר קרקע מלא כתנאי להמשך התכנון. "לא יעלה על הדעת שמוסדות התכנון יקדמו את התכנון על קרקעות תע"ש לפני שיודעים מהם מוקדי הזיהום ומה רמתו. במצב הדברים היום, ייתכן מצב שבו יתכננו מבני מגורים בלב ליבו של השטח המזוהם ויחשפו את הציבור לשורה של סכנות בריאותיות", נמסר מ'אדם טבע ודין'.

קטגוריות: פעילות משפטית

סגור לתגובות.