בתאריך 18.12.2011, התקיימה האסיפה הכללית של עמותת אחל"ה, באסיפה נבחר רוני רום ליו"ר העמותה. באסיפה  נבחרו גם חברי ועד העמותה ותקבלו חברים חדשים לעמותה. כמו כן נבחרו חברי ועדת ביקורת, גיזברים ורו"ח של העמותה.

אסיפת העמותה קיבלה דיווח על ההתנהלות הכספית התקינה של העמותה מפי ועדת ביקורת. נמסר דיווח כי העמותה קיבלה אישור מוסד ציבורי לענין תרומות ( לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה).

לאחר סיום האסיפה קיימה העמותה דיון בנושאים שעל הפרק.

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.