ארכיון עבור ינואר, 2012

לעצור את קידום התוכנית לבנייה על הקרקע המזוהמת בשרון. אדם טבע ודין ועמותת אחל"ה למועצה הארצית: לעצור את קידום התוכנית לבנייה על הקרקע המזוהמת בשרון 'אדם טבע ודין' ועמותת אחל"ה פנו בדחיפות למועצה הארצית בקריאה לעצור את תוכנית המתאר המחוזית לבנייה על קרקעות תע"ש המזוהמות. בפנייתם ציינו הארגונים כי במתחם תע"ש השרון קיימת "פצצה מתקתקת"של זיהום קרקע ומים בפנייה דחופה ששלחו השבוע 'אדם טבע ודין ועמותת אחל"ה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה [...]

קטגוריות: חדשות

אט"ד ואחל"ה למועצה הארצית לתכנון ובניה במשרד הפנים: אין לקדם את התוכנית ללא בסיס עובדתי מספק! נכבדי, הנדון: תמ"מ 68/3 – אין לקדם את התכנית ללא בסיס עובדתי מספק! אנו מתכבדים לפנות אליך בעניין שבנדון, בשם 'אדם טבע ודין – אגודה ישראלית להגנת הסביבה' ועמותת 'אחל"ה – איכות סביבה לתושבי השרון', בעקבות ישיבת המועצה הארצית לתכנון ובניה בנוגע להפקדת תמ"מ 68/3 (ישיבה מספר 539) שהתקיימה ביום 1.11.11, כדלקמן: מזה זמן [...]

קטגוריות: חדשות

עמותת אחל"ה קראה לכל התושבים באשר הם וכן לתומכי העמותה וחבריהם לתמוך בפעילות העמותה למניעת הפקדת תוכנית מש/1. העמותה מסבירה לציבור על הסיכונים הכרוכים בהפקדת התוכנית במצבה הנוכחי: סיכונים הנובעים מחומרים שונים (מהתעשייה הצבאית) הגורמים לזיהום בקרקע, במים ובמידה ויהייה בינוי גם באוויר. מזהמים  אשר יגרמו לפגיעה בריאותית בלתי הפיכה. פגיעה קשה ביותר בתחום התחבורה, בזיהום אוויר ורעש ובעומסי תנועה בלתי אפשריים. חוסר משמעותי בשטחים ירוקים לציבור בערים המקיפות את התוכנית. [...]

קטגוריות: חדשות

באי הכנס  " נתקלו " ונחשפו לפעילי אחל"ה . עמותת אחל"ה קיימה הפגנה נגד חוק קרקעות מזוהמות בהתייחס להקלות למדינה, נגד השר להגנת הסביבה ונגד שר הבינוי והשיכון התומכים בקידום תכנית תעש השרון. הפעילות יצאה אל הפועל והמטרות העיקריות הושגו. במהלך הכנס כל המשתתפים  : שרים, נואמים, משתתפי  פאנל התייחסו לסוגיית תעש השרון. עמדת אחל"ה באשר לקידום התכנית ללא סקר וגם באשר לקידום החוק הושמעה ע"י רוני רום יו"ר עמותת אחל"ה. [...]

קטגוריות: חדשות

ראש עיריית רמת השרון, איציק רוכברגר אמר, בכנס חוק קרקעות מזוהמות, שיתקיים ב 10.01.2012 בהרצליה, כי הוא תומך בעמותת אחל"ה וכי הוא לא מאמין שיבנו ב20 שנה הקרובות אפילו צריף במתחם "עיר התעש".      

קטגוריות: חדשות

למדינה יש פטור,   ועדות יסדרו את העיניינים, על מנת לשחרר את המדינה, משרד הביטחון  והתעשייה הצבאית, מהאחריות על הזיהום הענק והנוראי במתחם "עיר התעש". העיקר לבנות מהר למכור את הקרקע בלי לבדוק, לבנות ולקבל את הרעל בבתים אחרי מספר שנים, כמו במפעלי תעש מגן, תעש ירושלים-בית הכרם, שם השכנים סובלים מזיהומים וגזי קרקע שונים.  ראו חוק זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות. לעיון בהצעת החוק- לחץ כאן.

קטגוריות: חדשות

אחל"ה :הפקדת תכנית הבניה במתחם תעש השרון צריכה להדיר שינה מתושבי האיזור. בתגובה לדברי שר הבינוי והשיכון על קידום תוכנית תעש השרון נציגי אחל"ה -"איכות חיים לתושבי השרון"  קיימו הפגנה נגד שר השיכון והשר להגנת הסביבה  במהלך כנס חוק קרקעות מזוהמות: " מה מתחבא בקרקע "   בהרצליה . קידום תכנית הבניה במתכונתה הנוכחית מדאיגה מאוד , אומר רוני רום יו"ר עמותת אחל"ה. כל המחלות שלוו את לידת התכנית הזו עדיין מלווים אותנו [...]

קטגוריות: חדשות