ארכיון עבור ינואר, 2015

ועדת פעולה נווה עמל, פנה אל רשות מקרקעי ישראל לקבלת מידע משלים בעניינו של החוקר מר זאב עמית, באמצעות העו״ד רונית לירן- שקד. לכב' ד"ר גדי רובין, עו"ד הנדון:  תוכנית מש/1 – פניה לקבלת מידע בעניין מר צבי יושע שותפו של מר זאב עמית מרשי ועד הפעולה של נוה עמל, העוררים בערר /52/1 מילאו ידי לפנות אליך כדלקמן: 1. להווה ידוע לך שמרשיי טוענים כי מר זאב עמית (החוקר בתוכנית [...]

קטגוריות: חדשות

שינוי דרמתי בעמדת עירית הרצליה, מאז עזיבת של הגב׳ יעל גרמן , המצטרפת לעמדת העיריות רמת השרון והוד השרון אותה מחזיקה מזה זמן רב עמותת אחל״ה. בתאריך 1.1.2015 הציגה עו״ד אילנה ברף את עמדתה החדשה של עירית הרצליה: …״חייבת להיות תכנית מתאר כוללנית על מנת שניתן יהיה לראות את כל התמונה …״ ..״המידע שקיים כרגע הוא מידע חלקי ולא מידע מלא…״, …״האם נכון להתחיל (בבניה-ל.פ) מבחינה בטיחותית במתחם כזה או [...]

קטגוריות: חדשות

דרישות המעררים לפסילת החוקר התנהלה בצעקות רמות ואגרסיביות בפני וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. עו״ד משה גולן, יו"ר הוועדה, קיבל את ההחלטה הבאה: בעקבות דברים ששמענו מאת הצדדים בישיבה מיום 1.1.15 אנו מחליטים כדלקמן: 1.        על הוועדה המחוזית לפעול להשלמת עריכתו של הנספח התחבורתי לתכנית, ולהעבירו לעיון הצדדים וועדה זובתוך 90 יום מהיום, 2.        על הוועדה המחוזית להעביר לצדדים ולוועדה זו את המסמכים שבידה, הנוגעים [...]

קטגוריות: חדשות