1.1.2015 יתקיים דיון בערר לגבי תכניות הבנייה במתחם תע"ש השרון.

הדיון השני בערר תוכנית עיר התעש= מש/1,  תע"ש השרון יתקיים משרד הפנים, המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, ועדת משנה לעררים, באכסניית בית וגן, רח' הפסגה 8 , שכונת בית וגן ( מול הר הרצל ) ירושלים,

בראשותו של עו״ד משה גולן יו״ר הוועדה

בדיון הקודם בתאריך 8.9.2014 טענה עו״ד רונית לירן בשם ועד הפעולה של נווה עמל בהרצליה, אליה גם הצטרפו מערערים אחרים, כי החוקר אדר' זאב עמית (שיישב בדיוני ההתנגדויות של תוכנית עיר התעש, מש/1) ניגוד עניינים בשלהם ראוי לפסול את המלצותיו, וממילא גם לבטל ההליך שהוביל לאישור תכנית המתאר.

חילופי מכתבים בעקבות הדרישה שלנו:

מכתבו של מר זאב עמית לעו"ד דרורי מיום 9.12.13  מכתבו של אדריכל זאב עמית, חוקר משרד הפנים  ששמע את התנגדויות נגד עיר התעש= מש/1

מכתבו של עו״ד גדי רובין רמ״י (רשות מקרקעי ישראל לשעבר מנהל מקרקעי ישראל =ממ״י) תאריך: 5 באוקטובר 2014 , נושא: עררים מש/1 – תע"ש השרון מכתב בעניין התקשרויות של זאב עמית עם רשות מקרקעי ישראל

שלום לכולם,

בהמשך להחלטת ועדת הערר אני מצרף את המכתב מרשות מקרקעי ישראל ובו פירוט ההתקשרויות עם מר זאב עמית (שכפי שתראי מהמכתב הסתיימו לפני שנים רבות). אני מתנצל על הזמן הרב שחלף אך הסתבר שהמשימה אורכת זמן רב יותר משנדמה במיוחד לאור תקופת החגים. כדי לחסוך זמן אני שולח את המכתב לכל המכותבים על המיילים של שלומית חן, ואני מניח שזה אמור להגיע לכל הצדדים לערר.

 מכתבו של אורי קידר, יועץ משפטי לוועדה מחוזית מרכז, 26.10.2014: יצוין למען הסדר הטוב כי מסמך זה (כתבו של אדריכל זאב עמית) היה בפני עו"ד נאוה אושר מהלשכה המשפטית של המשרד, אשר נדרשה לסוגיית ניגוד העניינים ואשר ניסחה את התגובה בעניין זה אשר הוגשה לועדת המשנה לעררים. 

דחיית בקשת הערר והזמנה לישיבה:

החלטתו של עו״ד משה גולן, יו״ר ועדת המשנה לעררים, 28.10.2014: במסגרת דיון בשורה של עררים הנסבים על תכנית המתאר, מועלות בפנינו גם מספר טענות סף, בהן הטענה לפיה נתקיים בחוקר אדר' זאב עמית ניגוד עניינים בשלו ראוי לפסול את המלצותיו, וממילא גם לבטל ההליך שהוביל לאישור תכנית המתאר. ראינו לנכון לבחון הטענה כבר עתה. משעשינו זאת לא מצאנו לנכון לקבלה. נימוקינו יינתנו במסגרת החלטתנו במכלול הטענות המועלות בעררים, בתם ההליך שבפנינו. 

ישראל כספי מבקש לפסול את זאב עמית.

התפתחות נוספת, משה גולן, עו"ד, יו"ר הוועדה, 30.10.14: בתאריך 29.10.14 פורסמה החלטתנו לפיה לא מצאנו לנכון לקבל טענת ניגוד העניינים בפעולתו של החוקר זאב עמית. עוד החלטנו כי נימוקינו יינתנו בתם ההליך, במסגרת החלטתנו במכלול הטענות המועלות בעררים. מתברר שיום קודם לכן הגיש לוועדה עו"ד ישראל כספי, ב"כ העוררים בעררים 27/14 ו- 29/14, בקשה לאפשר לעוררים להגיב על תשובות שהגישו בעניין זה רמ"י והוועדה המחוזית לתו"ב, וזאת לאחר שיקבלו חומר נוסף שביקשו מעם היועמ"ש לוועדה המחוזית. הבקשה לא הובאה בפני, אלא לאחר מתן החלטתנו. בפני גם בקשת עו"ד יואל שטרן, ב"כ העוררים בערר 14/24, לבטל ההחלטה על מנת לאפשר תחילה השלמת הטיעון כמבוקש.

ראינו לנכון לבחון הטענות בעניין ניגוד הענינים תחילה, משום שאילו מצאנו לקבלן כבר עתה, כי אז לא היה טעם בשמיעת יתר הטענות. החלטתנו הנה החלטת ביניים, וככזו ניתנת היא לביטול ולשינוי ככל שנראה לנכון, כל עוד לא הושלמה מלאכתנו בעררים שבפנינו. משכך, אין צורך שנקבל כל החלטה נוספת בעניין זה לעת עתה.

על היועמ"ש לוועדה המחוזית להתייחס לבקשה שהפנה אליו עו"ד כספי בתוך שבועיים. העתק מן התשובה יישלח גם לצדדים האחרים ולוועדה.

קטגוריות: חדשות

סגור לתגובות.